Будівельна галузь України ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА. Ціноутворення. Кошторисне нормування. Проектна документація. Експертиза.

Сучасний стан та очікувані зміни в системі ціноутворення у будівництві.

Вартість будівництва.

Вартість ПРОЕКТНИХ, ВИШУКУВАЛЬНИХ робіт, ЕКСПЕРТИЗИ.

НОВІ кошторисні норми. Практичні питання складання та перевірки кошторисної документації.

 

22 грудня 2021р., м.Київ

м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 (ст.м. «Майдан Незалежності»)
КООП УКРАЇНА

 

Вартість участі у вебінарі (ОN-LINE)2650 грн. без ПДВ (можлива оплата з ПДВ)

Вартість участі у семінарі (в залі, м.Київ)3350 грн. без ПДВ (можлива оплата з ПДВ)

 

Семінар проводять:

БЕЗУГЛИЙ А.О. - Директор ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна». 


ІВЛЄВА Н.П. - ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ". Судовий експерт.


Відомий фахівець з питань експертизи.

 

Програма:

ЗМІНИ В ЦІНОУТВОРЕННІ від 1.11.2021 року!

1. Замість ДСТУ – Настанови МінРегіону! НАКАЗ МІНРЕГІОНУ «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» № 281 від 1.11.2021 р. (набув чинності 9.11.2021 року).

2. Нові настанови МІНРЕГІОНУ:

 • Настанова з визначення вартості будівництва.
 • Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації.

3. Очікувані зміни (в розробці).

4. Відміна діючих ДСТУ БД.1.1-Х:2012, що регламентують визначення вартості у будівництві.

5. Основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві.

6. Замовники - можуть формувати відомість обсягів робіт за міжнародними системами вимірювання. Коди й назви видів робіт. Цінова політика.

7. Проектувальники:

 • Обчислюють вартість проектно-вишукувальних робіт за 3 методами;
 • У залежності від зміни складових вартості;
 • У Зведеному кошторисному розрахунку.

8. Підрядники - можуть формувати тверду договірну ціну з використанням укрупнених показників вартості робіт на одиницю виміру певного виду роботи:

9. Пакет документів по ціноутворенню та проектуванню.

 • Державні кошторисні норми.
 • Галузеві кошторисні норми.
 • Кошторисні норми підприємств.
 • Індивідуальні кошторисні норми.

10. Нові правила та підходи:

 • Тендери.
 • Заробітна плата.
 • Нормативи.

11. Повноваження МінРегіону.

 • Зміна ст. 7 Закону "Про ціни і ціноутвореня". Формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування, перевірка дотримання цих норм та нормативів при обчисленні вартості будівництва об’єктів, здійснюється Мінрегіоном…
 • Зміна ст. 17 Закону «Про інвестиційну діяльність». Вартість будівництва визначається на підставі затверджених Мінрегіоном, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві.

 

Нова НАСТАНОВА З ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА! (На заміну ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»).

1. Порядок застосовується при визначенні вартості будівництва.

2. Основні новації документів. Настанови передбачають:

 • Визначення вартості поточного ремонту та експлуатаційного утримання. Які методичні підходи?
 • Визначення вартості утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та інжинірингових послуг, які надаються при реалізації проектів будівництва - чітко встановлений механізм.
 • Чітко визначено Порядок відображення коштів.
 • Формування договірної ціни - значне спрощення.
 • Взаєморозрахунки за виконані роботи - можливість проводити з використанням міжнародно визнаних форм звітування.
 • Перехідні контракти - як бути?

3. Ключові критерії при прийнятті виконаних робіт:

4. Зменшення кількості документів:

 • Які подаються при узгодженні договірної ціни;
 • Під час здачі обсягів виконаних робіт.

 

НОВИЙ ПОРЯДОК застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи на будівництво в 2021!

1. Новий розділ: Визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт на етапі планування коштів.

2. НОВА формула розрахунку коефіцієнту збільшення вартості проектних робіт:

3. Індекс для визначення кошторисної вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт.

4. Індекс для визначення кошторисної вартості розраховується за новою формулою.

5. Розрахунок вартості:

6. Показник кошторисної вартості проектних, науково-проектних вишукувальних робіт

7. Усереднена питома вага заробітної плати в структурі вартості робіт за один людино день.

8. У складі ціни пропозиції можуть враховуватися кошти додаткових робіт.

9. Нові, раніш відсутні усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт для об’єктів СС1.

10. Вартість проектування позакласних мостів

11. Оновлені форми документів.

12. Приклади розрахунків.

 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ - НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ.

Проектування та Кошторисне ціноутворення.

1. Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво.

2. Проектування та експертиза проектів будівництва.

 • Зміни до ПКМ № 560.
 • Види будівництва. Неузгодженість щодо «технічного переоснащення».

3. ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» - нові вимоги до складу та змісту!

 • Проектна документація.
 • Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.
 • Наказ № 45 Мінрегіону, Закон №1817, Закон №2020, ПКМ №327, зміна № 6 та № 11 до кваліфікаційних характеристик.

4. Нові нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.

5. Персоніфікована професійна сертифікація відповідальних виконавців робіт (інженерів-консультантів...).

6. Типові договори в будівництві.

7. Закон «Про регулювання містобудівної документації».

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА.

1. Зміни до ДСТУ Б Д.1.1 «Правила визначення вартості будівництва».

2. Нова Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

 • Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати для конкретного об’єкту будівництва
 • Середня кошторисна заробітна плата для розряду складності:
 • Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва.

3. Вартість 1 людино проектних робіт дня.

4. Розподіл вартості проектних робіт.

5. Науково-технічний супровід у будівництві.

6. Розрахунок вартості авторського нагляду: плановий і фактичний.

7. Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації.

8. Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва.

 

КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ.

1. Практика визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу за ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

2. Перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних умовах.

3. Концептуальні засади механізму визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням змін в системі ціноутворення.

4. Особливості визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання та устаткування.

5. Порядок розробки ресурсних кошторисних норм на будівельні роботи, а також на експлуатацію будівельних машин і механізмів.

6. Об'єкти-аналоги. Правила складання та використання.

7. Визначення рівня кошторисної середньомісячної зарплати при визначенні вартості будівництва

8. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

 • З урахуванням змін до ДСТУ Б Д.1.1-7.

9. Приклади розрахунків вартості проектних, вишукувальних, геодезичних робіт в розрахунку на один людино-день.

10. Науково-технічний супровід, як механізм вирішення питань невнормованих чинним законодавством, хто може виконувати.

 

ДП «УКРДЕРЖЕКСПЕРТИЗА». ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ.

1. Зміни в експертизі!

 • Проект Постанови «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».
 • Е-система.
 • Укладання договорів через E-кабінет між замовником та експертною організацією.
 • «Позитивний» та «негативний» експертний звіт.

2. Розроблення та Експертиза проектної документації на будівництво.

3. Нова редакція ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд» (остаточна редакція).

4. Новий ДСТУ 8907:2019 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» (остаточна редакція).

5. Проекти підготовчих робіт.

6. Нові нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.

 • Постанова КМУ №560
 • Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи.

7. Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго-термомодернізації.

8. ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».

9. Обов’язкова експертиза для об’єктів будівництва.

 

НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ!

1. Удосконалення НОРМУВАННЯ.

2. Три методи нормування у будівництві:

3. МінРегіон планує коригувати ДБН, у зв'язку з внесенням змін до ЗУ «Про будівельні норми».

 

Вартість участі у вебінарі (ОN-LINE)2650 грн. без ПДВ (можлива оплата з ПДВ)

Вартість участі у семінарі (в залі, м.Київ)3350 грн. без ПДВ (можлива оплата з ПДВ)

 

У вартість семінару включено:

 • навчання та консультації, відповіді на запитання;
 • забезпечення новими нормативними документами;
 • ділові аксесуари;
 • сертифікат.

ДІЮТЬ ЗНИЖКИ!

Повернутися до календаря семінарів >>

Нові зміни у будівництві в 2021р. Другий етап запровадження. Шляхи реформи: створення ДІАМ та делегування дозвільних та контрольних функцій приватним суб'єктам. ДАБІ. Відновлення архбудконтролю. Акредитація приватних суб'єктів для здійснення функцій архбудконтролю. Нові ДБН в 2021р. Старт параметричного методу нормування в 2021р. Чи буде відновлено ліцензування у будівництві. Дозвільні документи на будівництво в 2021р. Як працюють чек-листи. Як зібрати повну документацію.  Як звернутись до дозвільної системи. Коли замовник набуває право? Видача Дозволів: процедура отримання дозвільних документів на будівництво. Алгоритм, підстави відмови. Зайвий документ = підстава для відмови. Термомодернізація та енергетична сертифікація: юридичні та технічні аспекти. Земельні ділянки у будівництві. Революційні зміни у відведенні земельних ділянок для будівництва, зміні цільового призначення. Сертифікація відповідальних осіб у будівництві. Персональна відповідальність суб’єктів містобудування та її розподіл.Проектування в 2021р. Проектна документація на будівництво. Затвердження проектів будівництва. Необхідність коригування - коли спрацьовує зворотня сила Закону. Авторський контроль та інженерно - технічний нагляд у будівництві. Що робити, якщо в процесі будівництва змінюється суб'єкт. Експертиза проектів будівництва в 2021 р. Процедура забудови з порушенням ДБН. Конфліктність ДБН - що робити? Професія інженер – консультант. Технічна інвентаризація. Технічний паспорт. Нормативне регулювання відхилень площі контрольного обміру БТІ від проектних площ. Чи можна перевищити і на скільки. Вихідна документація. Містобудівні умови та обмеження. Містобудівна документація - революційні зміни. Відповіді судів на незручні питання.Кошторисне нормування та вартість будівництва. Нові зміни. Правове регулювання ціноутворення у будівництві в 2021р. Будівництво, реконструкція, експлуатація. Юридичні аспекти. Вплив реформ 2020-2021 року на юридичну практику у сфері будівництва і архітектури. Об'єкт містобудування. Об'єкт нерухомості. Об'єкт архітектури.

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(050) 412-22-78, (096) 404-49-31