НОВІТНЯ СУДОВА ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКІ, ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ 2018

НОВІТНЯ СУДОВА ПРАКТИКА!
ГОСПОДАРСЬКІ, ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ 2019

 

листопад 2019

м.Київ, готель "Козацький" (ст.м."Майдан Незалежності") мапа

/на поселення в готель "Козацький" знижка 15% для учасників семінару/

СПІКЕРИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

Судді ВС, ВГСУ, ВАСУ*


Викладач Національної школи суддів України. Досвід роботи в господарських судах 18 років. Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ. Автор та співавтор книг і публікацій ("Вісник господарського судочинства", "Закон і Бізнес").


МУРАВЙОВ Олексій Валентинович - Експерт, Керуючий Партнер АО «ЛНМ», заступник Голови ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ (2015-2016), суддя ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (2012-2016) та ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ, 2005-2012), Заслужений юрист України.

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

 

 Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2019! ГПК. ЦПК. КАС України.


Блок ІІ. «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД». Початок роботи.

1. Робота через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (ЄСІТС).

 • Як подавати позови з 1 січня 2019р.
 • Електронний суд - як це працює. Проблемні та практичні питання.
 • Процедура запуску електронного суду. Застосування ЄСІТС в судах.

2. Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах.
3. Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
4.
Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення.
5. ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ.
6. Електронні докази - порядок подання.
Що вважається оригіналом електронного доказу
7. Офіційний веб-портал «Судова влада України», як один з модулів ЄСІТС (для оприлюднення офіційної публічної інформації).
8. Підсистема ЄСІТС "Єдиний контакт-центр судової влади України".

 • Консультативна онлайн-підтримка користувачів шляхом ведення діалогу (обміну миттєвими повідомленнями) через мобільні додатки.

 

Блок ІІІ. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС: нові правила! КОНЦЕПЦІЯ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

1. Ключові новації.
2. Розширення способів судового захисту. Ефективність. Справедливість.

 • Право на ефективний судовий захист в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, рішень ЄСПЛ та Рішення Конституційного суду.
 • Що повинен врахувати позивач при визначення в позові способу захисту.
 • Судовий контроль за виконання судових рішень.

3. Представництво в судовому процесі.

 • Самопредставництво у справі через керівника або члена виконавчого органу (колегіальний, одноособовий). Закон. Статут. Положення.
 • Нові аспекти представництва в контексті Закону "Про ТОВ та ТДВ", № 2275-VIII.
 • Представництво особами, які не мають статус адвоката, зокрема юрисконсультом.
 • Адвокати з 1.01.2019! Монополія? Імплементація змін до Конституції щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом.

Адвокат - як найманий працівник. Сумісники (робота за трудовим договором (контрактом)). Законопроекти: що готується?
Документи, що посвідчують повноваження адвоката. Нові вимоги.
Витрати на оплату послуг адвокатів. Деталізація для суду. Визначення розміру. Обґрунтованість, співмірність.
Винагорода адвокату за досягнення позитивного рішення. Позиція ВС.
Можливі санкції до адвокатів.

 • Представництво у провадженнях, розпочатих до процесуальних змін.
 • Повноваження. Документи, що підтверджують повноваження представників.
 • Обмеження повноважень представника.
 • Наслідки неправдивого повідомлення про повноваження.
 • Наслідки подання заяви/скарги не уповноваженою особою. Скарга не приймається до розгляду і повертається судом. Наслідки з'ясування такого факту після початку розгляду відповідної заяви/скарги. Нюанси.
 • Порядок та наслідки відкликання представника.
 • Припинення представництва.

4. Юрисдикційні питання.

 • Підсудність. Як не помилитись. Наслідки помилки.
 • 4 основні критерії, визначені Великою Палатою для віднесення спору до господарського.
 • Визначення юрисдикції спору, в якому беруть участь юридичні особи, предмет якого стосується прав і обов'язків фізичних осіб, які не є учасниками справи.
 • Порядок розгляду спорів за участю фізичних осіб, що мають статус суб'єктів підприємницької діяльності.
 • Перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.
 • Юрисдикція господарських судів, в т.ч. щодо кількох пов'язаних між собою вимог.
 • Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог.
 • Інститут похідних вимог.

5. Учасники процесу.

 • Позивач. Відповідач. Третя особа. Всі учасники справи.
 • Прокурори. За яких виключних умов позов до господарського суду має право подати прокурор?

6. Розгляд справи без повідомлення учасників. Чи можливо запобігти?
7. Виклик до суду.
8. Суд. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду.

 • ГПК (ст. 237), ЦПК (ст. 264). Суд розглядає справу лише в межах заявлених вимог. Не може виходити за межі позовних вимог.
 • КАС (ч. 2 ст. 9). Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту.

9. Процесуальні документи, в яких учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.

 • Види. Строки їх подання. Наслідки пропуску.
 • Вимоги до Заяви, Клопотання, Заперечення.
 • Заяви по суті спору та заяви (клопотання) з процесуальних питань.

10. ПОЗОВНА ЗАЯВА. Вимоги до позову.

 • Визначення у позові способу захисту.
 • Як правильно визначити предмет та підставу позову.
 • Побудова позовної заяви за новими правилами.
 • Загальні вимоги до форми та змісту позову, відзиву, клопотання, заперечення.

11. ДОКАЗУВАННЯ! Розширення способів доказування.

 • Класифікація. Належність. Допустимість. Достовірність. Достатність.
 • Подання доказів. Тягар доказування. Наслідки неподання витребуваних доказів.
 • Строки подання. Наслідки недотримання строку.
 • Механізми забезпечення доказів та позову. Часові обмеження.
 • Порядок оцінки доказів судом.
 • Показання свідків як субсидіарне джерело доказів в господарському судочинстві. Коли показання свідка НЕ Є доказом?
 • Письмове опитування свідків. Право на 10 запитань. Як його ефективно використати?
 • Порядок допиту свідків. Допит учасників судового процесу.
 • Експертиза. Проведення експертизи на замовлення учасників справи та на підставі ухвали суду.Очевидне безпідставне призначення судової експертизи.
 • Висновок експерта у галузі права.
 • Преюдиціальність. Обов'язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили в 1 справі при розгляді інших справ.
 • Випадки звільнення від доказування. Визнання обставин як одна з підстав звільнення від доказування. Загальновідомі обставини.

12. Мовчазна згода в господарському процесі. На будь-який аргумент - обов'язково контраргумент!
13. Забезпечення позову.

 • Новели способів забезпечення позову.
 • Підстави та порядок застосування.
 • Зустрічне забезпечення. Наслідки невиконання вимог суду щодо зустрічного забезпечення.
 • Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.

14. Нові процесуальні строки.

 • Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом.
 • Процесуальна економія.
 • Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ.
 • Розгляд справ без виклику сторін.
 • Строки, встановлені для суду.
 • Строки, встановлені для учасників судового  процесу.
 • Наслідки пропуску строків.
 • Відмінності у поновленні та продовженні процесуальних строків.   Можливість продовження строків встановлених законом.

15. НОВІ ФОРМИ ПРОВАДЖЕНЬ. Наказне. Спрощене. Загальне позовне.

 • Основні характеристики та відмінності. Умови розподілу справ. Як не помилитись у виборі?
 • Спрощені процесуальні провадження.

Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.
Як розглядаються справи у порядку спрощеного провадження. Чи є обов’язкове спрощене провадження? Перехід у загальне провадження.

 • Письмове провадження (без повідомлення учасників справи).

У наказному та спрощеному провадженні.
В апеляційному та касаційному суді.
Проголошення, набрання чинності, надсилання судових рішень прийнятих в порядку письмового провадження.

 • Наказне провадження (схематично). Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Відмова у видачі судового наказу (наслідки).

Оскарження судового наказу. Випадки заборони стягнення в порядку наказного провадження.

16. Малозначні справи. Справи незначної складності. Критерії віднесення за ГПК, ЦПК, КАС.

 • Фатальність помилок. Все потрібно врахувати наперед!
 • Наслідки помилкового визначення форми провадження.
 • Прискорення розв’язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права.

17. Врегулювання спору за участю судді.

 • Порядок, строки та наслідки.
 • Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати?

18. Мирова угода.

 • Примирення на різних стадіях.

19. МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ.

Запобігання:

 • Практичні негативні наслідки зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків.
 • Заходи реакції на порушення та зловживання з боку учасників судового процесу, вільних слухачів, адвоката, прокурора, суду.
 • Окрема ухвала.

20. Заходи процесуального примусу.

 • Їх види. Підстави і порядок застосування.
 • Окремі ухвали. Штрафи, попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід.
 • Порядок їх скасування.

21. Судові витрати.

 • Види. Ставки. Новели компенсації судових витрат.
 • Попереднє визначення суми судових витрат.
 • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
 • Витрати на правничу допомогу. Доведення розміру.
 • Нові ставки судового збору.
 • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо.
 • Зменшення / звільнення сплати судового збору. Коли судові витрати можуть бути зменшені. Судова практика.Чи має суд право самостійно зменшити судові витрати?
 • Відстрочка / розстрочка сплати судового збору.
 • (Не)повернення судового збору. Нюанси подачі оригіналу/копії платіжного доручення для повернення.

22. АПЕЛЯЦІЙНЕ та КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ. Нововведення.

 • Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, заявою про перегляд суд.рішення за нововиявленими обставинами.
 • Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції
 • Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї
 • Інститут приєднання до апеляційної / касаційної скарги.
 • Можливість визнання судового рішення нечинним.
 • Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в:

     / апеляційному порядку,
     / касаційного оскарження судових рішень.

 • В яких випадках справи направляються на новий розгляд.

23. Правила розгляду справ Верховним Судом.
 

Блок ІV. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.
2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.

 • Загальне правило щодо відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та господарської.
 • «Публічно-правовий спір». «Адміністративний договір». Доповнено перелік категорій спорів, які вважаються публічно-правовими.
 • Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.   
 • Пов’язані вимоги

3. Принцип з’ясування обставин.
4. Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.
5. Права та обов'язки учасників справи.

 • Склад учасників справи. Помічник судді. Експерт з питань права.
 • Права і обов’язки сторін.
 • Свідки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
 • Порядок допиту свідків.
 • Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.

6. Докази та доказування.

 • Належність. Допустимість. Достатність.
 • Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання.
 • Новели доказування. Консультації та роз'яснення спеціаліста.
 • Докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення.
 • Обов’язок доказування.
 • Свідки. Показання свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Порядок допиту свідків.
 • Порядок огляду доказів за їх місцезнаходженням, у т.ч. на веб-сайті, в іншому місці збереження даних в мережі Інтернет (стаття 81), а також порядок огляду речових доказів, що швидко псуються (стаття 82).

7. Суть основних принципів адміністративного судочинства: офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.
8. Форми адміністративного судочинства.

 • Позовне провадження. Загальне. Спрощене. Критерії визначення форми.
 • Поділ позовного провадження на провадження за загальними правилами та скорочене провадження.
 • Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості.

9. Строки розгляду.
10. Зразкове та Типове провадження в адміністративному судочинстві.

 • Розгляд типових та зразкових справ.
 • Особливості провадження.

11. Термінова адміністративна справа та порядок її розгляду.
12. Предмет та підстави позову. Правила зміни.
13. Зустрічний позов.

 • Пред’явлення. Строк. Форма та зміст.

14. Розширено перелік обставин, які є обов’язковою підставою для скасування судового рішення.
15. Запобігання зловживанню процесуальними правами.

 • Перелік дій учасників та їх представників, що за обставин конкретної справи можуть бути визнані як зловживання процесуальними правами.
 • Засоби реагування суду на такі дії.

16. Особливості провадження в окремих категоріях справ.
17. Врегулювання спору за участю судді.
18. Участь прокурора в адміністративному судочинстві.
19. Переваги та недоліки медіації.

 • Врегулювання спору за участю судді.
 • Підстави та порядок проведення.
 • Примирення сторін.
 • Відмова від позову та визнання позову.
 • Виконання умов примирення.

20. Порядок розгляду касаційних скарг.

 • Універсалізація + Оптимізація + Єдність Практики!
 • Доступ до касаційної інстанції. Справи незначної складності. Очевидність правильності застосування норми права.
 • Зразкова справа в касаційному провадженні.
 • Підстави та порядок для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.
 • Принцип зміни Правового висновку.

 

Блок ІV. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ! Практичні аспекти застосування нового ЦПК України.

1. Вплив ЦПК на ділові стосунки. Який цивільний процес є ідеальним?

2. Цивільна юрисдикція. Предметна і суб'єктна юрисдикція. Спірна і неоднозначна  підсудність.

3. Склад суду. Відвід судді. Хто є учасниками цивільного процесу, а хто - ні? Суд присяжних. Присяжні – хто вони?

4. «Гласність» цивільного процесу – як не нашкодити репутації клієнта?

5. Докази. Доказ в сейфі – це не доказ! Процесуальні аспекти збирання, подання, дослідження доказів.

6. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення. Як не прогавити процес?

7. Судові витрати. Заходи процесуального примусу. Забезпечення позову.

8. Письмові заяви учасників справи. Відкриття провадження у справі.

9. Підготовче провадження – як «зелений коридор» процесу. Час для рішучих дій.

10. Врегулювання спору за участю судді – «процесуальний лаунж» чи «хід конем»? Підстави проведення врегулювання спору за участю судді - Cui prodest? Чим починається і чим закінчується судова медіація. Приклади сучасної судової практики.

11. Розгляд справи по суті.  Що було — бачили, а що буде — побачимо! Завдання та терміни розгляду справи по суті.  Процесуальний «люфт».

12. Фіксування судового процесу. Не довіряй! - Перевіряй! Зупинка і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду.

13. Види судових рішень (ухвали, рішення, постанови, судові накази).

14. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження. (Нова практика!).

15. Заочний розгляд справи (Новий порядок!) Умови проведення заочного розгляду справи.

16. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів і їх витребування (Нове!).

17. Окреме провадження. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

18. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

19. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

20. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

21. Розгляд судом справ про видачу та продовження обмежувального припису.

22. Новий порядок! Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.

23. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

24. Новий порядок! Визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу.

25. Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.

 

Вартість участі одного слухача - 3650 грн. (без ПДВ). *Можлива оплата з ПДВ.

У вартість включено:

 • навчання та консультації, відповіді на запитання;
 • забезпечення новими нормативними документами;
 • кава-паузи;
 • обіди;
 • ділові аксесуари;
 • сертифікат.

ДІЮТЬ ЗНИЖКИ!

Повернутися до календаря семінарів >>

Семінар Семінари Правові Юридичні для Юриста Юристів 2019 Судова практика Судовий процес ГПК КАС Електронний Суд Електронні Докази Подання доказів 

Заказать услугу:
Зарегистрироваться на семинар: 

on-line

Написать нам письмо: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Позвонить: 

(044) 361-38-88, (044) 361-58-88