НОВІТНЯ СУДОВА ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКІ, ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ 2018

НОВІТНЯ СУДОВА ПРАКТИКА!
ГОСПОДАРСЬКІ, ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ СПОРИ.

 

24 червня 2020р.

м.Київ, готель "Козацький" (ст.м."Майдан Незалежності") мапа

/на поселення в готель "Козацький" знижка 15% для учасників семінару/

СПІКЕР КРУГЛОГО СТОЛУ:

Викладач Національної школи суддів України. Досвід роботи в господарських судах 18 років. Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ. Автор та співавтор книг і публікацій ("Вісник господарського судочинства", "Закон і Бізнес").

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

 

 Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2020! ГПК. ЦПК. КАС України.
              ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ в 2019/2020 та їх вплив на судову практику.

 

 

ІI. Структура та зміст позовної заяви, відзиву, заперечень.

Процесуальний пінг-понг:

1. Доводи та заперечення «по суті».

Способи доведення/заперечення обставин та суми спору:

 • приклади аргументів та контраргументів;
 • в яких випадках наданий стороною «належний» доказ може бути визнаний судом «недопустимим». Як цьому запобігти.  У яких випадках копія доказу є допустимим доказом. Правила оформлення копій доказів, що подаються до суду;
 • чи може суд залишити позов без руху з підстав ненадання доказів, що підтверджують позовні вимоги;
 • в яких випадках відсутність доказів саме по собі може розцінено судом як підтвердження певних обставин;
 • порядок подання електронних доказів та їх заперечення (переписка по електронній пошті, месенджерам, інформація Інтернет-сайтів, фото та відео- докази, тощо);
 • порядок доведення обставин справи за допомогою відкритих реєстрів даних;
 • використання експертизи в якості доказу у справі та її заперечення (на прикладах експертизи давності, почеркознавчої експертизи, комп’ютерної експертизи, економічної експертизи, психолого-всихіатричної експертизи з використанням поліграфа), коли клопотання про призначення експертизи може бути визнано зловживанням процесуальними правами; коли експертиза є необхідною;
 • порядок доведення обставин справи за допомогою показань свідків. Коли судом приймаються до уваги, як заперечувати;
 • аргументи, які можуть бути застосовані при поданні котррозрахунку позову;
 • як, коли і в якому розмірі можна просити суд про зменшення нарахованої позивачем неустойки та як заперечувати щодо відповідного клопотання відповідача;
 • заперечення щодо позовних вимог шляхом подання заяви про зарахування зустрічних вимог. Як можна аргументувати неможливість врахування судом зустрічного зарахування;
 • як випадково у відзиві не визнати обставини спору та не допомогти позивачу у разі, коли він не спроможний довести позовні вимоги належними та допустимими доказами; яким документом може керуватись суд для застосування інституту «визнання обставин».

 

2. Доводи та заперечення «по строкам» звернення з позовом (позовна давність):

 • строки позовної давності по основним категоріям правовідносин;
 • проблемні питання строків позовної давності, які перебувають на розгляді Великої Палати;
 • як і коли правильно ставити перед судом питання про застосування/незастосування строків позовної давності; чи мають право заявляти про застосування позовної давності треті особи у справі;
 • чи є клопотання про застосування позовної давності визнанням позову;
 • шляхи заперечення щодо клопотання про застосування позовної давності: момент, з якого може обраховуватися позовна давність, порядок обчислення, випадки переривання позовної давності.

 

3. Доводи та заперечення «по формі»:

 • строки подання доказів; як забезпечити можливість поновлення такого строку, у разі порушення. Заперечення доказової бази позивача/відповідача у зв’язку  з порушенням строків їх подання;
 • порядок посилання на практику касаційного суду та варіанти заперечення доречності такого посилання іншої стороною спору;
 • каталог позицій Конституційного Суду України, які можуть бути додатковим інструментом правової аргументації;
 • визначення юрисдикційної підвідомчості спору. Основні помилки. Наслідки. Ви впливають треті особи у справі на визначення юрисдикції. Чи варто у відзиві на позов вказувати на неправильну юрисдикцію.                                                                    
 • доведення позивачем порушення спірними правовідносинами його прав та/або інтересів. Наслідки визнання судом відсутності порушення прав позивача за умови обґрунтованості позовних вимог. Приклади.;
 • визначення суб’єктного складу спору. Приклади, коли може мати місце неправильне визначення позивача/відповідача. Наслідки. Чи можливо виправити. Коли варто вказувати в якості доводів у відзиві;
 • підписання позову/відзиву/клопотання у справі особою без підтвердження повноважень як довід в якості заперечення розгляду таких документів судом по суті. Наслідки підтвердження такого факту. Як запобігти.

 

4. Чи є обов’язковим подання відзиву на позов. Продовження строку на подання відзиву. Наслідки неподання чи несвоєчасного подання відзиву. Що робити, коли представник вступає у справу на стадії апеляції, а під час розгляду справи в першій інстанції відзив не подавався.  

 

5. Чи може зустрічний позов замінити відзив на позов. Випадки та строки подання зустрічного позову.

 

6. Реквізити та загальний порядок оформлення позову / відзиву / заяви / клопотання. Значення та можливі наслідки.

 

7. Засоби, які застосовуються учасниками судового процесу, щоб привернути особливу увагу до поданого процесуального документу: візуальні, змістовні, стилістичні. Як не перестаратись та не викликати зворотній ефект від очікуваного.

 

8. Додаткові вимоги/клопотання в прохальній частині позову/відзиву або викладені в окремій заяві:

 • витребування доказів;
 • продовження строку для подання певних доказів, які наразі не можуть бути подані;
 • призначення судової експертизи;
 • забезпечення виконання рішення;
 • стягнення нарахувань до повного виконання рішення (ч. 2 ст. 625 ЦК);
 • розгляд справи у закритому судовому засіданні;
 • розгляд справи у спрощеному/загальному провадженні;
 • розгляд справи з викликом/без виклику сторін;
 • розподіл/зменшення судових витрат;
 • встановлення судового контролю (в адміністративному судочинстві)
 • тощо.

 

9. Додатки до позову/відзиву:

 • докази надсилання позову/скарги/заяви іншій стороні у справі. Що є доказом направлення позову/відзиву іншій стороні у справі у разі, якщо така особа – нерезидент. Чи є обов’язковим надсилання іншій стороні у справі копії документу про сплату судового збору. Наслідки його ненаправлення іншим учасникам;
 • докази сплати судового збору. Чи необхідно надавати докази зарахування судового збору до спеціального фонду державного бюджету. Реквізити на які сплачується судовий збір. Коли варто розраховувати на зменшення/відстрочення/звільнення від сплати судового збору. Наслідки штучного зменшення ціни позову з метою зменшення суми судового збору. Практика ЄСПЛ з питань сплати судового збору;
 • попередній розрахунок судових витрат;
 • тощо.

 

10. Особливості розгляду спорів за позовами прокурорів. Ключові позиції Верховного суду: порядок та випадки звернення, порядок обчислення позовної давності по позовам прокурорів.

 

 

ІIІ. Питання, які можуть виникати до та під час розгляду справи.

 • Чи є неявка позивача у судове засідання підставою для залишення позову без розгляду;
 • Строки, підстави та порядок доведення необхідності застосування забезпечення позову. Як "гарантувати" застосування забезпечення. Доводи та способи, які можуть використовуватись при запереченні щодо застосування забезпечення позову. Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019;
 • Коли варто ставити питання про зупинення провадження у справі, аргументи, які можуть  бути застосовані при запереченні щодо клопотання про зупинення провадження у справі; в яких випадках ухвала про зупинення провадження у справі може бути оскаржена та практичні наслідки такого оскарження;
 • Судові доручення про вручення. Порядок повідомлення про судове засідання учасника спору – нерезидента. Чи є підставою для зупинення провадження у справі необхідність дотримання шестимісячного строку для повідомлення про судове засідання позивача чи третьої особи у справі, які є нерезидентами та не мають представників на території України. На кого покладається обов’язок щодо здійснення перекладу судових рішень. Чи у всіх випадках є необхідним зупинення провадження у справі чи/та призначення розгляду справи через шість місяців у разі, якщо учасником справи є нерезидент;
 • Порядок, строки та аргументи, які можуть бути використані у клопотанні про відкладення розгляду справи та запереченні відповідного клопотання. Чи є участь у іншому судовому засіданні достатнім аргументом такого клопотання для його задоволення. Практика національних судів щодо застосування рішення ЄСПЛ у справі "Бартая проти Грузії" від 26.07.2018;
 • Доводи та зміст клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції. Коли у задоволенні відповідного клопотання може бути відмовлено. Як цього уникнути;
 • Які дії учасників судового процесу можуть бути визнані зловживання правом. Наслідки зловживання правами учасниками судового процесу. Коли і як просити суд про застосування наслідків зловживання процесуальними правами учасником судового процесу. Чи можна скаржитись на суд та працівників суду: коли, як, куди;
 • Розгляд/перегляд справи з порушенням строків. Чи можливо прискорити;
 • Розподіл судових витрат. Чи завжди є необхідним подання доказів їх здійснення. Стягнення «гонорару успіху». На чию користь і коли стягуються судові витрати за подання скарг на «процедурні» судові рішення (проміжні ухвали не по суті спору). Підстави та порядок зменшення судових витрат.  

 

 

ІV. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ.

Що краще: електронна чи паперова форма. Плюси та мінуси.

Порядок та наслідки звернення до суду шляхом застосування електронної пошти.

Звернення до суду через «Електронний кабінет».

 

V. ФОРМИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Наказне провадження. Позовне провадження: загальне та спощене.

Письмове провадження (без повідомлення сторін). Яка аргументація можу бути підставою для задоволення клопотання про розгляд справи з викликом сторін.

 

VI. Апеляційне оскарження

1. Строки апеляційного оскарження та можливість їх поновлення.

2. Які судові рішення можуть бути предметом апеляційного оскарження.

3. Структура апеляційної скарги, заперечення/відзиву на апеляційну скаргу.

4. Приклади можливих  доводів апеляційної скарги:

 • розгляд справи за відсутності учасника справи без наявності доказів на підтвердження його належного повідомлення про дату, час та місце судового засідання. Практика ЄСПЛ, ВП, касаційних судів;
 • звукозапис фіксації судового процесу судового засідання місцевого суду як один з доводів недослідження/неврахування судом певних обставин справи, доводів сторін, строків звернення з заявами / клопотаннями у справі;
 • розгляд справи з порушенням визначеної спеціалізації суддів та інші підстави, які охоплюються поняттям «незаконний склад суду» (в т.ч. прийняття судового рішення суддею, в якого закінчились повноваження, якого відсторонено від посади, тощо).
 • випадки, коли подання апеляційної скарги може бути визнано зловживання процесуальним правом;
 • клопотання про винесення окремої ухвали щодо судді, який виніс оскаржуване судове рішення, як один з пунктів прохальної частини апеляційної скарги. Чи правомірно ставити це питання учаснику судового процесу. Випадки, коли таке клопотання може бути визнано тиском на суд. Приклади винесення окремих ухвал щодо суддів.

 

 

VII. Касаційне оскарження

1. Строки оскарження та можливість їх поновлення.

2. Структура касаційної скарги. Приклади доводів касаційної скарги.

3. Структура заперечення/відзиву на касаційну скаргу та можливі доводи.

4. Підстави для відкриття касаційного провадження.  Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019: розширення касаційних фільтрів, зміни щодо підстав скасування оскаржених судових рішень.

5. Новели ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи» від 02.10.2019 № 142-IX: зміни щодо справ, які можуть бути предметом перегляду Великою Палатою.

 

 

Вартість участі одного слухача - 2450 грн. (без ПДВ). *Можлива оплата з ПДВ.

У вартість включено:

 • навчання та консультації, відповіді на запитання;
 • забезпечення новими нормативними документами;
 • кава-паузи;
 • обіди;
 • ділові аксесуари;
 • сертифікат.

ДІЮТЬ ЗНИЖКИ!

Повернутися до календаря семінарів >>

Семінар Семінари Правові Юридичні для Юриста Юристів 2020 Судова практика Судовий процес ГПК КАС Електронний Суд Електронні Докази Подання доказів 

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(044) 361-38-88, (044) 361-58-88