Минимизация / оптимизация налогов МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 2021

Робочі схеми легального МІНІМІЗАЦІЇ.

Планування податків 2022.

 

! ВЕБІНАР ! + семінар! ВЕБІНАР ! + семінар! ВЕБІНАР ! + семінар

24-25 лютого 2022р.

м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 (ст.м. «Майдан Незалежності»)
КООП УКРАЇНА

 

Вартість участі одного слухача в 2х денному вебінарі (ON-LINE) - 3750 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Вартість 1 дня участі в вебінарі (ON-LINE) - 2150 грн. (без ПДВ). 

 

Вартість участі одного слухача в 2х денному семінарі (В ЗАЛІ) - 4200 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Вартість 1 дня участі в семінарі (В ЗАЛІ) - 2760 грн. (без ПДВ).

 

Знижки за 2-х учасників - 5%, за 3-х та більше - 10%!

Знижки для постійних клієнтів!

Лекции читают и отвечают на вопросы:


САМАРЧЕНКО Елена Романовна (25.02.2022) - Независимый консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, автор многочисленных статей и публикаций в бухгалтерской прессе, ЛУЧШИЙ КОНСУЛЬТАНТ по оценкам слушателей.


24.02.2022

КУЗНЕЧИКОВА Елена -  Адвокат, управляющий партнер юридической компании «LAW GUIDE». Практикует с 1999 года. Внешнеэкономическая деятельность, инвестиционный консалтинг, налоговое планирование и защита активов, разрешение споров с гос. органами и споров между субъектами хозяйствования.

АНДРУСЯК Василь - Провідний юрист ТОВ «MG TAX». Спеціалізується у сфері податкового, митного, банківського, корпоративного права, податкового планування, супроводу і врегулювання спорів з органами влади. З 2015р. здійснював представництво підприємств нафтової, аграрної, будівельної, оборонної сфер у спорах з контролюючими органами, проводив due diligence оформлення господарських операцій, в т.ч. ЗЕД, займався податковим плануванням, отриманням роз’яснень контролюючих органів. Автор ряду аналітичних матеріалів у сфері оподаткування та оскарження рішень контролюючих органів. Член Асоціації правників України. Сертифікат фахівця з управління активами інституційних інвесторів від 06.02.2017 року.

ВИННИЧЕНКО Анна - Управляющий партнер Адвокатского объединениия «WinnerLex». Ведение судебных дел, налоговая и хозяйственная практики, корпоративное, контрактное, торговое право, строительство, ВЭД. Общественный Совет при Государственной фискальной службе Украины, Комитет по вопросам налоговой политики; Украинский союз промышленников и предпринимателей, Комиссия по вопросам налоговой политики, финансов и банков Комитет по налоговым вопросам при ТПП Украины; Ассоциация юристов Украины, Налоговый комитет.

СААД Шаді - Один з провідних фахівців з корпоративного управління. Має досвід структурування угод M&A. Керівник компанії Saad Legal.  Заступник голови Ради учасників Національного депозитарію України. Член Президії асоціації "Українські емітенти".

КРАВЧУК Анна - Партнер Патентно-юридического агентства «Синергия», патентный поверенный, адвокат. Возглавляла 2 года Комитет интеллектуальной собственности Ассоциации адвокатов Украины (ААУ), является членом Ассоциации юристов Украины, членом Правления Всеукраинской Ассоциации патентных поверенных.

 

Програма:

25 лютого Самарченко О.Р.

 

ПОДАТКОВА РЕФОРМА 2022: що змінилося і чого чекати?

Кардинальні зміни, пов'язані з ПДВ, податком на прибуток, ЄСВ, акцизом, ЄП, офшорами, адмініструванням.

Вплив на схеми і моделі планування та мінімізації податків! Як вплинуть на бізнес, які небезпеки?

Мінімізація, оптимізація та планування.

Податку на прибуток!

Оптимізація та мінімізація податків законним шляхом

1. Позики, кредити та інші операції із залучення обігових коштів з мінімальним податковим навантаженням:

 • Безвідсоткова фінансова допомога від засновників і не тільки. Допомога з терміном  повернення більше 1 року - проблематична операція при перевірці! Як уникнути дисконтування, використовуючи умови договору
 • Кредити/позики. Податкові наслідки отримання (в тому числі від нерезидентів). Дисконтування та відображення доходів за довгостроковими кредитами (відсотковими кредитами). При яких умовах можливо уникнути дисконтування
 • Кредити юридичних осіб та депозити фізичних осіб. Як через поруку або відступлення права вимоги (передачі боргу) закрити борги. Оподаткування операцій і потенційна небезпека виникнення ПДФО та військового збору.
 • Операції з надання/отримання забезпечень та гарантій (ані доходів/витрат, ані ПДВ). Як правильно сформулювати умови договорів
 • Штрафні санкції (неустойка, пеня, відшкодування шкоди) в обліку. Дата визнання доходів/витрат в періоді отримання/сплати коштів. Як необхідно формулювати виплату аби уникнути податкових зобов’язань з ПДВ
 • «Заміна» передоплати на поворотну/безповоротну фінансову допомогу. Які «підводні каміння» існують в частині ПДВ. Аналіз останніх роз’яснень податківців.

2. Безоплатне надання коштів, товарів, послуг різним особам, в тому числі неприбутковим організаціям:

 • Розрахунок витрат різними категоріями платників податку на прибуток.
 • Безповоротна фінансова допомога між платниками податків – пов’язаними особами. Останні зміни ПКУ. Як уникнути втрати податкових витрат тому, хто надає допомогу
 • Подарунки фізичним особам. Як правильно розрахувати базу для ПДФО і військового збору, щоб з бюджету були сплачені правильні суми, а фізична особа фінансово не постраждала.
 • Як вигідніше здійснювати благодійні витрати неприбутковим організаціям, якщо компанія не має оподатковуваного прибутку?

3. Договори комісії та доручення:

 • Помилки при роботі з посередницькими договорами, в тому числі за участю фізичних осіб - підприємців.
 • Використання посередницьких договорів для уникнення податкових коригувань (зменшення загальної суми нарахованого доходу, збереження статусу «малого» підприємства, перенесення періоду визнання доходів).
 • Деякі питання визнання податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ.

4. Операції з необоротними активами:

 • Безоплатні необоротні активи. Що вигідніше «знайти» об'єкт  або отримати в подарунок? Як відобразити такі об’єкти в обліку
 • Бухгалтерська дооцінка основних засобів як механізм збільшення чистих активів. Для яких підприємств дооцінка може збільшити податкові витрати?
 • Збільшення вартості активів, з метою уникнення «зв'язку» з нерезидентом.
 • Продаж необоротних активів (в тому числі за мінімальними цінами). Що бажано зробити перед продажем, щоб заощадити на податках (прибуток, ПДВ, ПДФО). Коли і для чого бажано проводити  оцінку майна?
 • Ліквідація необоротних активів «з користю» для витрат і ПДВ. Які документи повинні бути для підтвердження ліквідації і як їх правильно скласти.

5. Операції з запасами (товарами, сировиною, матеріалами):

 • Перейменування товару (як на етапі придбання, так і на стадії продажу покупцеві).   
 • Продаж товарів з «прив'язкою» ціни до валютного еквівалента. Необхідні та бажані застереження в договорах. Зміна доходів/витрат та перерахунок податкових зобов'язань/податкового кредиту з ПДВ: в які періоди і як правильно робити.  
 • Демонстраційні заходи (дегустації), безкоштовні роздачі в рекламних цілях. Що це таке: безмежні витрати або «головний біль». В яких випадках та при яких умовах можливо уникнути нарахування податкових зобов’язань з ПДВ
 • Уцінка невикористаних і списання зіпсованих товарів: виконання вимог бухгалтерських стандартів зі збільшенням податкових витрат.
 • Реорганізація підприємств як спосіб «позбутися» активів/зобов'язань без податкових наслідків.

6. Операції з заборгованостями (сумнівними, безнадійними, прощеними):

 • Визначення моменту прощення боргів. Як можна відстрочити списання боргів?
 • Дохід від списання кредиторської заборгованості. Оптимальний період визнання доходів для підприємств, що подають щоквартальні декларації з податку на прибуток.
 • Коригування ПДВ. Коли воно необхідне, і як це правильно зробити
 • Прощення боргу власником компанії: бухгалтерські особливості, які безпосередньо впливають на податковий облік. Особливості прощення боргу за процентними позиками.
 • Валютна заборгованість перед нерезидентом. Як законно можна уникнути розрахунку курсових різниць.

7. Заходи з охорони праці як спосіб виправдати «господарські» витрати та підтвердити податковий кредит з ПДВ:

 • Які нормативні акти слід використовувати. Які саме витрати і в яких обсягах можна «підтягнути» до витрат на охорону праці. Документальне оформлення.

8. Оподаткування деяких виплат фізичним особам.

 • Допомога на санаторно-курортне лікування (медичне обслуговування, медикаменти і т.д.) як альтернатива подарункам і медичному страхуванню. Умови звільнення від оподаткування.
 • Витрати на відрядження (добові) замість заробітної плати торгових представників та інших співробітників, робота яких передбачає поїздки. Чим вигідніше оформлення відрядження, документальне оформлення.
 • Благодійна допомога (цільова та нецільова): кому і в якій сумі виплачується? Найменування платежу як забезпечення ненарахування податків. Як правильно скласти первинні документи.
 • Користування майном фізичної особи: сплата орендної плати або компенсації (як вибрати найкращий варіант). Юридичне оформлення, сума, витрати (в тому числі пов'язані з утриманням майна). Позичка (безкоштовне користування): плюси і мінуси, законодавча база, оподаткування.

9. Взаємовідносини з підприємцями (в тому числі з платниками єдиного податку)

 • З якими платниками єдиного податку може співпрацювати звичайне підприємство. Чи повинне підприємство перевіряти види діяльності платника єдиного податку і які ризики при виявленні «відхилень».
 • Відносини з підприємцями, які діють як «прошарок» між компанією та нерезидентом. Останні законодавчі зміни, які усувають зручну схему роботи.
 • Ризикові операції. Які операції з платниками єдиного податку можна класифікувати як «ризиковані». Основні претензії з боку податкових органів.
 • Регулярні господарські відносини з підприємцями. Ризики того, що такі відносини можуть бути прирівняні до трудових відносин.

 

24 лютого

Протидія ДПС оптимізації в 2022. Мінімізація ризиків.

Як виявити ризики господарських операцій?

Ризикові операції.

Статус ризикованого платника податків.

Обґрунтування господарських операцій.

 

 

Податковий контроль! Перевірки.

1. Новації 2021/2022рр!

2. Як ДПС вибирає собі жертву та як не попасти в план-графік?

3. Комплексний контроль податкових ризиків по ПДВ (Наказ ДФС №543).

4. Бюро Економічної Безпеки (БЕБ).

5. Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів …» та його організаційно-облікові наслідки.

6. Фінансовий моніторинг.

7. Перевірки. Оскарження результатів.

8. Опитування, допит.

9. Перевірки ДержПраці.

10. Відповідальність.

 • Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю.
 • Обставини, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства.

 

Розблокування Податкових Накладних (ПН/РК). Практичні поради.

1. Система блокування податкових накладних (ПН/РК).

2. Рекомендації для роботи з контрагентами. До чого треба бути готовими постачальникам?

3. Оскарження.

4. Що принесуть судові баталії?

 

Договірні конструкції.

1. Зовнішньоекономічні договори.

2. Договори оренди.

3. Уступка прав вимоги, переведення боргу і факторинг.

4. Виплата дівідендів.

5. Договір про Надання послуг (у т.ч. консультаційних, маркетингових, інжинірингу, інформатізації).

6. Договір доручення, комісії. Агентський договір. Комерційне посередництво.

 

Міжнародне Податкове Планування в 2022 в умовах Деоффшорізаціі.

Законні рішення використання нерезидентів в бізнесі.

 

Корпоративно-податкове планування в 2022. BEPS реалії. Закон №466.

1. Історичне структурування бізнес-моделей і його трансформація до 2020р.

2. RIP, офшори.

 • Чорні списки офшорів в ЄС, реальний офіс і вимоги substance для взаємодії з банками і податкового планування.

3. AML - Директиви і введення реєстрів бенефіціарів.

4. Боротьба з агресивним податковим плануванням (Директива DAC6) і обов'язкове розкриття інформації європейськими професійними посередниками.

5. Зміни базових податкових правил ЄС.

6. Угоди про уникнення подвійного оподаткування.

7. Нові ризики українського оподаткування (18%) для нерезидентних компаній.

8. Удосконалення правил трансфертного ціноутворення.

9. Інші прийняті деоффшорізаціонние заходи в Україні.

 

Структурування особистих активів і інвестицій в еру AML, CRS, CFC.

1. КІК в Україні! 

2. Перспективи нульового декларування (амністія капіталів) щодо законопроектів 1232 і 1232-1.

3. Автоматичний обмін фінансовою інформацією за стандартом CRS.

4. Варіанти мінімізації ризиків автоматичного обміну і правила КІК.

 

Оптимізація податків за рахунок об’єктів інтелектуальної власності.

Роялті. Зміни 2021/2022!

 

Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ). Структурування та оптимізація податків.

1. Як створити КІФ?

2. Використання КІФ.

3. Утримання та адміністрування КІФ.

4. Оподаткування КІФ в Україні

5. Виплата КІФ доходів у вигляді дивідендів

 

Вартість участі одного слухача в 2х денному вебінарі (ON-LINE) - 3750 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Вартість 1 дня участі в вебінарі (ON-LINE) - 2150 грн. (без ПДВ). 

 

Вартість участі одного слухача в 2х денному семінарі (В ЗАЛІ) - 4200 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

Вартість 1 дня участі в семінарі (В ЗАЛІ) - 2760 грн. (без ПДВ).

 

 ДІЮТЬ ЗНИЖКИ!

 

 Вернуться к календарю семинаров >>

Бухгалтерські Семінари для Бухгалтера Мінімізація Податків Бухгалтерів Оподаткування Семінар Бухоблік Податки Звітність Оптимизация налогов Минимизация налогов прибыли Зарплата НДФЛ ЕСВ ЕН Военный сбор Новая Налоговая Отчетность  МСФО Минимизация Оптимизация Налогов Налогообложения в Налогообложении Налогообложение Налоги по Налогообложению Налоговый Кодекс Изменения Налог на Прибыль Новая Налоговая Отчетность в Налоговой Заполнение Именения Новое в Законодательстве Оптимизация Минимизация Налогов Налоговое Планирование Налогообложения ВЭД НДС Налог Налога на Прибыль Прибыли НДФЛ Единый Налог ЕН Бухгалтерские Бухгалтерский семинар Минимизация налогов МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 2022 семинар

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(050) 412-22-78, (096) 404-49-31