Минимизация / оптимизация налогов МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 2020

 

МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВ ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ.

РАБОЧИЕ СХЕМЫ ЛЕГАЛЬНОЙ МИНИМИЗАЦИИ.

 

8-9 июля 2021г.

г. Киев, отель "Казацкий" (ст.метро "Майдан Незалежности")  карта

 

Стоимость участия одного слушателя в 2х дневном вебинаре (ON-LINE) - 2750 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.

Стоимость 1 дня участия в вебинаре (ON-LINE) - 1500 грн. (без НДС). Цена со скидкой!

 

Стоимость участия одного слушателя в 2х дневном семинаре (В ЗАЛЕ) - 3750 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.

Стоимость 1 дня семинара (В ЗАЛЕ) - 2570 грн. (без НДС).

Лекции читают и отвечают на вопросы:


САМАРЧЕНКО Елена Романовна - Независимый консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, автор многочисленных статей и публикаций в бухгалтерской прессе, ЛУЧШИЙ КОНСУЛЬТАНТ по оценкам слушателей.


КУЗНЕЧИКОВА Елена -  Адвокат, управляющий партнер юридической компании «LAW GUIDE». Практикует с 1999 года. Внешнеэкономическая деятельность, инвестиционный консалтинг, налоговое планирование и защита активов, разрешение споров с гос. органами и споров между субъектами хозяйствования.

АНДРУСЯК Василь - Провідний юрист ТОВ «MG TAX». Спеціалізується у сфері податкового, митного, банківського, корпоративного права, податкового планування, супроводу і врегулювання спорів з органами влади. З 2015р. здійснював представництво підприємств нафтової, аграрної, будівельної, оборонної сфер у спорах з контролюючими органами, проводив due diligence оформлення господарських операцій, в т.ч. ЗЕД, займався податковим плануванням, отриманням роз’яснень контролюючих органів. Автор ряду аналітичних матеріалів у сфері оподаткування та оскарження рішень контролюючих органів. Член Асоціації правників України. Сертифікат фахівця з управління активами інституційних інвесторів від 06.02.2017 року.

ВИННИЧЕНКО Анна - Управляющий партнер Адвокатского объединениия «WinnerLex». Ведение судебных дел, налоговая и хозяйственная практики, корпоративное, контрактное, торговое право, строительство, ВЭД. Общественный Совет при Государственной фискальной службе Украины, Комитет по вопросам налоговой политики; Украинский союз промышленников и предпринимателей, Комиссия по вопросам налоговой политики, финансов и банков Комитет по налоговым вопросам при ТПП Украины; Ассоциация юристов Украины, Налоговый комитет.

КАРПОВ Леонид - Руководитель налогового департамента, Crowe Horwath AC Украины.
Аудитор, к.э.н. Специалист по налоговому консультированию. Опыт структурирования и практического воплощения схем оптимизации налогов, международного планирования.
Налоговое планирование и структурирование бизнеса, аудит. Автор 600 публикаций, посвященных проблеме налогообложения, гражданского и хозяйственного права.

КРАВЧУК Анна - Партнер Патентно-юридического агентства «Синергия», патентный поверенный, адвокат. Возглавляла 2 года Комитет интеллектуальной собственности Ассоциации адвокатов Украины (ААУ), является членом Ассоциации юристов Украины, членом Правления Всеукраинской Ассоциации патентных поверенных.

 

В программе семинара:

Закон «о противодействии легализации…» и его организационно-учетные последствия.

1. Увеличение «пороговой» суммы для финмониторинга.

2. Ограничения при проведении наличных расчетов:

 • Минимизация, оптимизация и планирование налога на прибыль!

3. Связь расходов с наличием / отсутствием деловой цели операции.

 • каких предприятий и каких операций это касается.
 • rак при необходимости подтвердить наличие деловой цели операции.
 • отражение в налоговых расходах «нехозяйственных» затрат (корпоративные праздники, подарки и прочее).

 

1. Залучення обігових коштів:

 • Безвідсоткова фінансова допомога від засновників і не тільки. Допомога з терміном  повернення більше 1 року - проблематична операція при перевірці! Як уникнути дисконтування, використовуючи умови договору
 • Практика перевірок та варіанти захисту від нарахування доходів.
 • Кредити/позики. Податкові наслідки отримання (в тому числі від нерезидентів). Дисконтування та відображення доходів за довгостроковими кредитами (відсотковими кредитами). При яких умовах можливо уникнути дисконтування
 • Нові податкові правила розрахунку коригування відсотків, нарахованих на користь будь-якого кредитора-нерезидента. 
 • Кредити юридичних осіб та депозити фізичних осіб. Як через поруку або відступлення права вимоги (передачі боргу) закрити борги. Оподаткування операцій і потенційна небезпека виникнення пдфо та військового збору.
 • Операції з надання/отримання забезпечень та гарантій (ані доходів/витрат, ані пдв). Як правильно сформулювати умови договорів
 • Штрафні санкції в обліку

2.  Договори комісії та доручення:

 • Помилки при роботі з посередницькими договорами, в тому числі за участю фізичних осіб - підприємців.
 • Використання посередницьких договорів для уникнення податкових коригувань (зменшення загальної суми нарахованого доходу, збереження статусу «малого» підприємства, перенесення періоду визнання доходів).
 • Деякі питання визнання податкових зобов’язань та податкового кредиту з пдв

3. Операції з необоротними активами:

 • Прискорена амортизація як законний варіант збільшення витрат.
 • Безоплатні необоротні активи. Що вигідніше «знайти» об'єкт  або отримати в подарунок? Як відобразити такі об’єкти в обліку
 • Бухгалтерська дооцінка основних засобів як механізм збільшення чистих активів. Для яких підприємств дооцінка може збільшити податкові витрати?
 • Збільшення вартості активів, з метою уникнення «зв'язку» з нерезидентом.
 • Продаж необоротних активів (в тому числі за мінімальними цінами). Що бажано зробити перед продажем, щоб заощадити на податках (прибуток, пдв, пдфо). Коли і для чого бажано проводити  оцінку майна?
 • Ліквідація необоротних активів «з користю» для витрат і пдв. Які документи повинні бути для підтвердження ліквідації і як їх правильно скласти.

4. Операції з запасами (товарами, сировиною, матеріалами):

 • Перейменування товару (як на етапі придбання, так і на стадії продажу покупцеві).  
 • Продаж товарів з «прив'язкою» ціни до валютного еквівалента. Необхідні та бажані застереження в договорах. Зміна доходів/витрат та перерахунок податкових зобов'язань/податкового кредиту з пдв: в які періоди і як правильно робити. 
 • Яка альтернатива складному механізму перерахунку цін? Аналіз договорів товарного кредиту (юридичний та бухгалтерсько-податковий аспект).позитивні та негативні аспекти договору товарного кредиту.
 • Демонстраційні заходи (дегустації), безкоштовні роздачі в рекламних цілях. Що це таке: безмежні витрати або «головний біль». В яких випадках та при яких умовах можливо уникнути нарахування податкових зобов’язань з пдв
 • Уцінка невикористаних і списання зіпсованих товарів: виконання вимог бухгалтерських стандартів зі збільшенням податкових витрат.
 • Реорганізація підприємств як спосіб «позбутися» активів/зобов'язань без податкових наслідків.
 • Експорт товарів і послуг. З якими покупцями невигідно працювати з 2020 року? Нові податкові коригування. Як уникнути збільшення оподатковуваного прибутку.

5. Операції з заборгованостями (сумнівними, безнадійними, прощеними):

 • Визначення моменту прощення боргів. Як можна відстрочити списання боргів?
 • Дохід від списання кредиторської заборгованості. Оптимальний період визнання доходів для підприємств, що подають щоквартальні декларації з податку на прибуток.
 • Коригування пдв. Коли воно необхідне, і як це правильно зробити
 • Прощення боргу власником компанії: бухгалтерські особливості, які безпосередньо впливають на податковий облік. Особливості прощення боргу за процентними позиками.

 

Анализ законных методов, направленных на оптимизацию налога на добавленную стоимость.

1. База налогообложения при поставке:

 • готовой продукции (работ, услуг).

Как производителю обосновать обычные цены?

Что считать обычной ценой при бесплатных раздачах (в т.ч. В рекламных целях).

 • покупных товаров.

Что считать ценой приобретения?

Возможности уменьшения цены приобретения в учете.

 • необоротных активов.

Как законно уменьшить базу налогообложения - остаточную стоимость продаваемого объекта.

2. Рекламные бесплатные раздачи товаров/готовой продукции:

 • что вообще относится к понятию «товар» и как это трактует налоговая.

Какие существуют варианты раздачи каких-либо запасов без «ндс-заморочек».

Как правильно предприятию составить внутренние документы.

 • в каких случаях бесплатные раздачи не приводят к возникновению дохода и ндс?
 • если доначисление ндс все же необходимо, то как это правильно сделать?

Какую базу налогообложения выбрать и на что обратить внимание.

3. Мероприятия по охране труда как способ оправдать «хозяйственные» расходы и подтвердить налоговый кредит по НДС.

 • Какие нормативные акты следует использовать. Какие расходы и в каких объемах можно «подтянуть» к расходам на охрану труда. Документальное оформление.

4. Корректировки НДС при списании задолженности:

 • в каких случаях этого можно не делать?
 • если все же НДС подлежит корректировке, то как ее провести.

Варианты, предлагаемые налоговиками: насколько они соответствуют нормативным документам.

5. Применение необлагаемых НДС-операций в целях уменьшения налоговой нагрузки по НДС:

 • насколько это целесообразно. Налоговые последствия осуществления без-НДСных операций.
 • правильное распределение расходов и доходов по облагаемым, льготируемым операциям и операциям, которые не являются объектом налогообложения по НДС.

6. Услуги с нерезидентами. На что стоит обратить внимание.

 • влияние места поставки услуг на оптимизацию ндс.
 • нюансы для рекламы, инжиниринга, консультационных услуг, международные транспортные перевозки и экспедирование...
 • статус и место регистрации заказчика.
 • изменение законодательства в части определения места поставки посреднических услуг с нерезидентами.

7. Необлагаемые выплаты (в т.ч. штрафы). Использование для оптимизации налогов.

8. Отсрочка платежей в бюджет с помощью условий договора. Хранение. Давальческая переработка. Товарный кредит.

9. Реорганизация предприятий как способ «избавления» от активов/обязательств без налоговых последствий.

 

Отношения «единоналожник-предприятие».

1. Взаимоотношения с предпринимателями (в том числе с плательщиками единого налога)

 • С какими плательщиками единого налога может сотрудничать обычное предприятие. Должно ли предприятие проверять виды деятельности плательщика единого налога и риски при обнаружении «отклонений».
 • Отношения с предпринимателями, которые действуют как «прослойка» между компанией и нерезидентом.
 • Последние законодательные изменения, которые устраняют удобную схему работы.
 • Рисковые операции. Операции с плательщиками единого налога можно классифицировать как «рискованные». Основные претензии со стороны налоговых органов.
 • Регулярные хозяйственные отношения с предпринимателями. Риски того, что такие отношения могут быть приравнены к трудовым отношениям.

 

Зарплатные налоги.

1. Бесплатное предоставление средств, товаров, услуг различным лицам, в том числе неприбыльным организациям:

 • Расчет затрат разными категориями плательщиков налога на прибыль.
 • Подарки физическим лицам. Как правильно рассчитать базу для НДФЛ и военного сбора, чтобы из бюджета были уплаченны правильные суммы, а физическое лицо финансово не пострадала.
 • Как выгоднее осуществлять благотворительные расходы неприбыльным организациям, если компания не имеет налогооблагаемой прибыли?

2. Налогообложение некоторых выплат физическим лицам.

 • Помощь на санаторно-курортное лечение (медицинское обслуживание, медикаменты и т.д.) В качестве альтернативы подаркам и медицинскому страхованию. Условия освобождения от налогообложения.
 • Расходы (суточные) вместо заработной платы торговых представителей и других сотрудников, работа которых предполагает поездки. Чем выгоднее оформления командировки, документальное оформление.
 • Благотворительная помощь (целевая и нецелевая): кому и в какой сумме выплачивается? Наименование платежа в качестве обеспечения неначислении налогов. Как правильно составить первичные документы.
 • Пользование имуществом физического лица: уплата арендной платы или компенсации (как выбрать лучший вариант). Юридическое оформление, сумма, расходы (в том числе связанные с содержанием имущества). Ссуда ​​(бесплатное пользование): плюсы и минусы, законодательная база, налогообложения.

 

Разблокировка налоговых накладных (НН / РК) 2020/2021! Практические советы.

1. Система блокировки налоговых накладных!

 • Проект постановления опубликован.
 • Дальнейшая работа системы рисков по НДС.
 • Анализ новых критериев. Изменения в порядке блокировки. Представление документов и работа комиссии. Вопрос регистрации остановленных НН.

2. Общие положения блокировки НН / РК.

 • В каких ситуациях не должно происходить блокировки НН / РК.
 • Критерии, по которым блокируются НН / РК и необходимость соблюдения всех предусмотренных условий.
 • Применяется на практике принцип молчаливого согласия?

3. Особенности отмены решения об отказе в регистрации НН / РК в судебном порядке (рассмотрение на основе конкретных дел).

 • Основания для отмены решения об отказе в регистрации НН / РК в судебном порядке. Анализ судебной практики.
 • Описание обстоятельств и формирования мотивировочной части иска. Необходимая доказательная база.
 • Формирование исковых требований: влияние исковых требований на установление надлежащего ответчика и исполнения судебного решения.

4. К чему надо быть готовыми поставщикам?

 • Отражать налоговые обязательства по заблокированной налоговой накладной?
 • Как подтвердить / опровергнуть возникновения объекта налогообложения по заблокированной налоговой накладной?
 • Способы как предотвратить блокирование налоговых накладных по замене правоотношений и связанные с этим риски.

 

Глобальная прозрачность и борьба с уклонением от уплаты налогов – что делать дальше.

1. Обзор европейских директив, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

 • Влияние директив на ведение международного бизнеса украинским бизнесом.
 • Реструктуризация в целях соответствия новым европейским требованиям.

2. Beps план, его воздействие на международные правила ведения бизнеса.
3. Многосторонняя конвенция в сфере соглашений об избежании двойного налогообложения (MLI).
4. Глобальный информационный обмен налоговой информацией по стандарту common reporting standard (CRS).

 • Украина не участвует, но чем это может грозить украинскому бизнесу.
 • Действия украины по внедрению международных стандартов глобальной прозрачности.

5. Что делать дальше? Какие шаги предпринять, чтобы достойно войти в новую эпоху глобальной прозрачности.

 

Международное налоговое планирование в условиях деоффшоризации

1.    Корпоративно-налоговое планирование в 2021. BEPSовские реалии. Закон 1210.

a)    Историческое структурирование бизнес-моделей и его трансформация. BEPS-тренды и их влияние на текущие и будущие бизнес-модели 
b)    RIP, оффшоры. Черные списки оффшоров в ЕС, реальный офис и требования substance для взаимодействия с банками и налогового планирования.
c)    AML - Директивы и введение реестров бенефициаров. Перспективы введения реестров счетов. Британские проверки имущества неясного происхождения.
d)    Борьба с агрессивным налоговым планированием (Директива DAC6) и обязательное раскрытие информации европейскими профессиональными посредниками: каковы признаки «агрессивности» налоговой оптимизации, в каких случаях налогоплательщик должен «настучать» сам на себя
e)    Изменения базовых налоговых правил ЕС: Директивы ATAD1 и ATAD2 (О правилах предотвращения уклонения от уплаты налогов), успехи их имплементации в ЕС и их влияние на применение в бизнес-моделях европейских структур:
f)    Соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН). Новые правила применения (для предотвращения злоупотреблений).

 • Как на применение СоИДН с 2020 влияет МLI? Что это за инструмент и как его ратифицировали и применяют в мире и в Украине? Тесте основной цели (PPT) и тест ограничения выгод (S-LOB).
 • Уточнение определения бенефициарного собственника доходов для целей налога на репатриацию (для транзита доходов, в частности)
 • Новые правила применения с 2020 СоИДН с Кипром и Великобританией. Введение налогообложения косвенной продажи украинской недвижимости нерезидентным продавцом. Налогообложение кипрских продавцов ЦБ/КП украинских компаний. Ожидаемые изменения прочих СоИДН.
 • В каких случаях возможны льготные ставки для холдинговых структур, схем с процентными займами и роялти, в которых участвуют украинские резиденты.

g)    Новые риски украинского налогообложения (18%) для нерезидентных компаний – расширение критериев для статуса постоянного представительства, смена концепции резиденства для юридических лиц (управляемая из Украины = резидент Украины).
h)    Совершенствование правил трансфертного ценообразование. Введение трехуровневой отчетности. Критерии для пострановой отчетности, (CbС report) выбранные Украиной 
i)    Прочие принятые деоффшоризационные меры в Украине (закон 1210), не связанные с применением CоИДН, ТЦО. Сроки их вступления в силу

 • Расширение сферы применения деловой цели (в операциях с нерезидентами, в части налога на прибыль)
 • Увеличение налоговой нагрузки при продажах в пользу «низконалоговых» нерезидентов
 • Обычные цены при продаже/покупке инвестиционных активов в операциях со связанными или «низконалоговыми» нерезидентами
 • Введение налогообложения нерезидентов при продаже ЦБ/КП с украинской составляющей
 • Конструктивные дивиденды и их налоообложение

j)    Приоритетные юрисдикции для бизнес-планирования. Юрисдикционная матрица.
k)    В каких случаях украинские КИФы могут быть альтернативой иностранным оффшорам.


2.    Структурирование личных активов и инвестиций в эру AML, CRS, CFC
a)    2021 – начало запуска правил КИК в Украине: 

 • Определение контролирующего лица для правил КИК, пороги владения. Кто подпадает под критерии «фактического контроля»? Есть ли риски для украинских бухгалтеров, управляющих иностранными счетами своих бенефициаров? Правила КИК в отношение фондов и трастов и пр.
 • Объект налогообложения и особенности расчета скорректированной прибыли КИК
 • Пороги доходности для признания КИК. Когда не возникает налогообложение КИК?
 • Ставки НДФЛ для бенефициаров КИК и условия их применения
 • Требования по подаче уведомлений и отчетности по КИК. Санкции за нарушения правил КИК
 • Как уживаться с правилами КИК после их внедрения в Украине 

b)    Перспективы нулевого декларирования (амнистия капиталов) по законопроектам 1232 и 1232-1: предмет спецдекларирования, налоговые ставки, исключения (облегченный амнистируемый минимум), бонусы и риски возможной налоговой амнистии
c)    Перспективы внедрения в Украине автоматического обмена финансовой информацией по стандарту CRS
d)    Варианты минимизации рисков автоматического обмена и правила КИК (реструктуризация бизнес-модели, смена резидентства UBO, страховые полисы ULIP)

 

Оптимизация налогов за счет объектов интеллектуальной собственности.

 • Роялти. Изменения!
 • Платежи за объекты интеллектуальной собственности - всегда ли роялти?
 • Влияние роялти на налогообложение налогом на прибыль и НДС.
 • Выплата роялти физическому лицу или ФЛП - кому выгоднее платить?
 • Выплата роялти нерезидентам - всегда за счет дохода?
 • Бенефициарный получатель роялти - как идентифицировать?
 • Налог с доходов нерезидентов - кто, когда и при каких обстоятельствах платит?
 • Письма фискальных органов и судебная практика в налоговых спорах относительно роялти: основные тенденции.

 

Стоимость участия одного слушателя в 2х дневном вебинаре (ON-LINE) - 2750 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.

Стоимость 1 дня участия в вебинаре (ON-LINE) - 1500 грн. (без НДС). Цена со скидкой!

 

Стоимость участия одного слушателя в 2х дневном семинаре (В ЗАЛЕ) - 3750 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.

Стоимость 1 дня семинара (В ЗАЛЕ) - 2570 грн. (без НДС).

 

 Стоимость включает:

 • лекции и консультации специалистов;
 • нормативно-правовые материалы;
 • деловые аксессуары;
 • кофе-паузы;
 • обеды.

 ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!

 

 Вернуться к календарю семинаров >>

Бухгалтерські Семінари для Бухгалтера Мінімізація Податків Бухгалтерів Оподаткування Семінар Бухоблік Податки Звітність Оптимизация налогов Минимизация налогов прибыли Зарплата НДФЛ ЕСВ ЕН Военный сбор Новая Налоговая Отчетность  МСФО Минимизация Оптимизация Налогов Налогообложения в Налогообложении Налогообложение Налоги по Налогообложению Налоговый Кодекс Изменения Налог на Прибыль Новая Налоговая Отчетность в Налоговой Заполнение Именения Новое в Законодательстве Оптимизация Минимизация Налогов Налоговое Планирование Налогообложения ВЭД НДС Налог Налога на Прибыль Прибыли НДФЛ Единый Налог ЕН Бухгалтерские Бухгалтерский семинар Минимизация налогов МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 2021 семинар

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(050) 412-22-78, (096) 404-49-31