Інвестиційні схеми фінансування будівництва

Інвестиційні схеми фінансування будівництва житлової нерухомості

 

27 листопада 2019р.

м.Київ, готель "Козацький" (ст.м."Майдан Незалежності") мапа

Семінар проводить:

БІДІЙ БОРИС  - Старший юрист, ТОВ "ОУПЕН НОЛІДЖ".


КОБИЛЯНСЬКИЙ ВІКТОР - Директор, ТОВ "ОУПЕН НОЛІДЖ".

ПРОГРАМА:

БЛОК № 1. Фінансування будівництва: юридичні та економічні умови.

 • Від землі до початку експлуатацію: загальна схема будівництва за українським законодавством.
 • Які способи фінансування житлового будівництва передбачає чинне законодавство України?
 • Які фактори слід враховувати при виборі механізму фінансування будівництва?
 • Чи з’явилися останнім часом нові інструменти фінансування житлового будівництва та наскільки вони безпечні для інвесторів?
 • Які наслідки використання механізмів фінансування будівництва, не передбачених законом?
 • Чи обмежено способи фінансування будівництва комерційної нерухомості?
 • Чи створено в Україні належні умови для безпечного інвестування в будівництво? Які основні ризики при фінансуванні будівництва та яким чином їх усунути?
 • Які обставини слід перевірити для того, щоб не втратити кошти при купівлі житла у новобудові?
 • На що слід звернути увагу при інвестуванні в будівництво комерційної нерухомості?
 • Які документи мають бути у забудовника для здійснення законного будівництва?
 • Які права на земельну ділянку надають право на її забудову? Які найчастіші порушення при відведенні земельної ділянки для будівництва та як вони можуть вплинути на хід будівництва?
 • Які дозвільні та реєстраційні процедури потрібно виконати для завершення будівництва? У якому порядку відбувається реєстрації права власності на збудований об’єкт за інвестором?
 • Яким чином здійснити перевірку законності будівництва? Які умови співпраці слід обумовити з забудовником (замовником будівництва), щоб належним чином захистити права інвестора?
 • Яким чином об’єктивно оцінити ступінь ризику інвестування у будівництво та за допомогою яких механізмів можна його мінімізувати?
 • Які фактори свідчать про недобросовісність забудовника?
 • У яких випадках краще відмовити від інвестиції у будівельний об’єкт?
 • На що потрібно звернути увагу для того, щоб запобігти «подвійному» продажу об’єкта інвестування?
 • Які дій слід вчинити для забезпечення відповідності між придбаною та фактично збудованою квартирою?
 • Чи варто замислитися на страхуванням професійної відповідальності забудовника?
 • Які способи фінансування будівництва є найпопулярнішими сьогодні, та які – поступово відходять у минуле?

 

БЛОК № 2. Договір купівлі-продажу майнових прав

 • Яким чином укладається договір купівлі-продажу майнових прав на житло та чи підлягає він нотаріальному посвідченню?
 • Що таке майнові права на житло та який їх правовий статус?
 • Хто і яким чином може розпоряджатися майновими права на житло на стадії його будівництва?
 • Чи підлягають майнові права на житло державній реєстрації та як документально підтвердити переважне право інвестора на отримання житла у власність? Які законодавчі зміни щодо захисту прав інвестора на етапі будівництва житла пропонують українські депутати? Чи варто очікувати на появу державного реєстру майнових прав на житло та чи усуне це ризик недобросовісних дій з боку забудовника?
 • У який момент відбувається передача майнових прав на житло від забудовника до інвестора? Які складнощі можуть виникнути на цьому етапі?
 • За яких умов можлива передача майнових прав на нерухоме майно в заставу?
 • Чи може договір купівлі-продажу майнових прав бути підставою для первинної реєстрації права власності покупця на житло?
 • Які особливості державної реєстрації права власності на квартиру інвестором, який придбав майнові права на неї? Хто та у якому порядку може подати документи для здійснення реєстраційних дій?
 • Чи можливо продати (відступити) майнові права на квартиру після прийняття будинку в експлуатацію?
 • Який рівень законодавчого врегулювання прав та обов’язків сторін договору купівлі-продажу майнових прав? Чи забезпечує його укладення належний рівень захисту прав інвестора та чи надає інвестору важелі для впливу на недобросовісного забудовника?

 

БЛОК № 3. Попередній договір купівлі-продажу

 • Які вимоги до форми і змісту попереднього договору купівлі-продажу житла? На які умови попереднього договору слід звернути увагу інвестору?
 • Які істотні умови основного договору слід закріпити у попередньому договорі купівлі-продажу?
 • Чи отримує покупець після укладення попереднього договору майнові права на квартиру?
 • Які обов’язки несе забудовник згідно попереднього договору та чи підлягають вони забезпеченню?
 • Чи підлягає попередній договір нотаріальному посвідченню? Яким чином обмежити можливість забудовника щодо повторного продажу зарезервованої за інвестором квартири?
 • Чи надає попередній договір інвестору ефективні способи контролю за ходом будівництва житла?
 • На якому етапі будівництва відбувається укладення основного договору купівлі-продажу з покупцем?
 • Як діяти якщо забудовник відмовляється укладати основний договір купівлі-продажу житла з його покупцем за попереднім договором? Чи можна зобов’язати забудовника укласти основний договір купівлі-продажу житла у судовому порядку та яка ймовірність належного виконання такого судового рішення?
 • Чи забезпечує попередній договір купівлі-продажу безумовні гарантії отримання інвестором житла у власність? Якими способами зменшити потенційний ризик недобросовісних дій забудовника?

 

БЛОК № 4. Фонд фінансування будівництва (ФФБ)

 • У чому суть фінансово-кредитних механізмів фінансування будівництва?
 • Які переваги та недоліки фінансування будівництва через ФФБ? Чи можна вважати ФФБ надійним способом інвестування у нерухомість?
 • Які види ФФБ існують та чим вони відрізняються? Який вид ФФБ забезпечує вищий рівень захисту майнових інтересів інвесторів?
 • Які особливості функціонування ФФБ виду «А»? Чи несе забудовник ризик недостатності залучених коштів для завершення спорудження об’єкта будівництва та чи зобов’язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування?
 • Чи існує в Україні практика створення ФФБ виду «Б» та чому банки не зацікавлені у їхній появі?
 • Яким чином обліковуються кошти, які інвестори передали до ФФБ, та чи включаються ці кошти до ліквідаційної маси у разі ліквідації управителя ФФБ?

 

БЛОК № 5. Цільові облігації

 • Яка модель фінансування будівництва шляхом випуску цільових облігацій?
 • Хто може бути емітентом цільових облігацій та яким чином відбувається виконання зобов’язань емітента за випущеними облігаціями?
 • Яка процедура емісій та розміщення цільових облігацій забудовника (девелопера)? Які вимоги до проспекту емісії цільових облігацій та де з ним можуть ознайомитися потенційні інвестори?
 • Чи дозволяє придбання цільових облігацій зафіксувати ціну майбутньої квартири?
 • Чи варто укладати договір резервування квартири з емітентом цільових облігацій? Яким ще чином можна закріпити за покупцем цільових облігацій конкретну квартиру?
 • Яка процедура передачі квартири у власність держателя цільових облігацій та яким чином відбувається остаточний розрахунок з емітентом?
 • Які основні ризики для інвестора при купівлі житла через механізм цільових облігацій? Чи забезпечено право власника цільових облігацій на отримання житла?
 • Чи забезпечує НКЦПФР ефективний контролю за процедурою емісії, розміщення та погашення цільових облігацій будівельних компаній?

 

БЛОК № 6. Інститут спільного інвестування (ІСІ)

 • У чому полягає суть венчурного фінансування будівництва?
 • Які переваги використання ІСІ як механізму фінансування житлового будівництва?
 • Чи забезпечує механізм фінансування будівництва через ІСІ належний захист прав інвесторів?
 • Які види ІСІ існують та які юридичні засади їх створення та функціонування?
 • Які фактори слід врахувати при виборі ІСІ для інвестицій в нерухомість? Які вимоги до діяльності компанії з управління активами ІСІ?
 • Яким чином пересвідчитися у стабільності та добросовісності компанії з управління ІСІ?
 • Емісію яких цінних паперів має здійснювати ІСІ та які особливості їх обігу і погашення?
 • Які особливості договірних відносин між ІСІ та забудовником? Які вимоги до форми та змісту інвестиційного договору між забудовником та ІСІ?
 • Коли ІСІ виступає як перший покупець цінних паперів або деривативів, що дають право на отримання житла?
 • Коли ІСІ виступає інвестором в нерухомість? Чи відбувається передача майнових прав на житло від забудовника до ІСІ? — Чи є операції з продажу ІСІ майнових прав на нерухомість об’єктом оподаткування ПДВ? Чи можуть майнові права на житло належати до активів венчурного інвестиційного фонду?
 • Яким чином компанії з управління інвестиційними фондами залучають кошти інвесторів та які договори вони укладають з ними?
 • Яким чином відбувається передача інвестору у власність житла, збудованого за рахунок коштів спільного інвестування?
 • Чи можуть інвестори отримати дивіденди від інвестицій у будівництво житла через механізм ІСІ?
 • Чи поширеною є практика створення ІСІ для здійснення інвестиції у будівництво та які фактори перешкоджають повноцінній діяльності ІСІ в Україні?
 • Які особливості фінансування будівництва через ІСІ із залученням активів нерезидентів?
 • Які можливості для податкової оптимізації надає використання механізму ІСІ? Яка специфіка податкового режиму для доходів ІСІ? Чи звільняються від оподаткування ПДВ операції з передачі житла інвесторам? Яка позиція податкових органів щодо оподаткування діяльності ІСІ?
 • У якому порядку оподатковуються дивіденди ІСІ, виплачені на користь власників цінних паперів ІСІ?

 

БЛОК № 7. Форвардний контракт

 • Що таке форвардний контракт та яким чином можливе фінансування будівництва за допомогою форвардного контракту?
 • Який порядок укладення форвардного контракту та чи можливе його укладення поза товарною біржою? Хто веде облік прав власності на форвардні контракти та чи усувають форвардні контракти ризик подвійного продажу квартири? Чи підлягають — форвардні контракти державній реєстрації?
 • Які особливості обігу форвардних контрактів як активів венчурного інвестиційного фонду?
 • Чи можна за допомогою форвардного контракту уникнути валютних ризиків при фінансуванні будівництва? Який порядок фіксації ціни житла як базового активу та за яких умов допускається перегляд фіксованої ціни?
 • Які особливості оплати інвестором житла у разі придбання форвардного контракту? Чи можливе повернення сплачених за придбання форвардного контракту коштів?
 • За яких умов допускається передача форвардного контракту в заставу і які це має юридичні наслідки?
 • Яким чином виконуються умови форвардного контракту?
 • У якому порядку відбувається перехід майнових прав на житло за форвардним контрактом?
 • Які дії слід вчинити, щоб отримати у власність квартиру у випадку придбання форвардного контракту? Які особливості державної реєстрації права власності на житло у такому випадку?
 • Яке ставлення НКЦПФР до інвестицій в житлову нерухомість через купівлю форвардних контрактів? Чи обґрунтованими є застереження щодо високого ризику такого інвестування?
 • Які податкові наслідки фінансування будівництва за допомогою форвардного контракту? Чи є операції за форвардними контрактами об’єктом оподаткування ПДВ?
 • Чи передбачає форвардна схема інвестування спрощений документообіг та економію на адміністративних витратах?
 • Які ще деривативи, окрім форвардних контрактів та цінних паперів, можна використовувати для інвестицій у будівництво?

 

БЛОК № 8. Житлово-будівельний кооператив (ЖБК)

 • Який правовий статус житлово-будівельних кооперативів?
 • ЖБК «радянського» зразка – практика поширення старих норм на нові правовідносини.
 • Який порядок створення та функціонування ЖБК для цілей фінансування будівництва?
 • Хто може бути членом ЖБК? Які особливості статусу інвесторів як асоційованих членів ЖБК? Чи наділені інвестори ефективними важелями впливу на ЖБК та яким чином вони можуть здійснювати контроль за якістю і своєчасністю будівельних робіт?
 • Які положення повинен містити статут ЖБК? Яким чином правильно врегулювати питання щодо порядку та строків сплати паїв членами ЖБК?
 • Яким чином ведеться облік майнових прав інвесторів на житло? Чи усуває інвестування через ЖБК ризик подвійного продажу закріпленої за інвестором квартири?
 • Кому належить квартира, оплачена інвестором, після завершення будівництва? У яких спосіб відбувається передача квартири у власність інвестора? Яким чином відбувається обмін інвесторами своїх паїв на майнові права щодо збудованого житла?
 • Чи належать ЖБК до неприбуткових організацій та які особливості фінансування їхньої діяльності? Чи може ЖБК створюватися з метою отримання прибутку?
 • Яким чином відбувається оподаткування доходів ЖБК? Які вимоги потрібно виконати для уникнення претензій до діяльності ЖБК з боку податкових органів?
 • Яка позиція судів щодо фінансування будівництва через ЖБК? Як убезпечити інвестора від можливих судових спорів?
 • Які переваги та недоліки фінансування будівництва через ЖБК? Яким чином захистити право інвесторів на отримання житла, збудованого ЖБК? Чи належним чином захищені права асоційованих членів ЖБК та як запобігти недобросовісним діям забудовника?

 

Вартість участі одного слухача - 3300 грн. (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ.

 

У вартість семінару включено:

 • навчання та консультації, відповіді на запитання;
 • забезпечення новими нормативними документами;
 • кава-паузи;
 • обід;
 • ділові аксесуари;
 • сертифікат.

 ДІЮТЬ ЗНИЖКИ!

Повернутися до календаря семінарів >>

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(050) 412-22-78, (096) 404-49-31