Семінар Договірні відносини 2020

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2021р.
ЗМІНИ: Регулювання, Податки, Судова практика.

 

7-8 квітня 2022р.

м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11 (ст.м. «Майдан Незалежності»)
КООП УКРАЇНА

 
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ (м.КИЇВ): 4750 грн. (без ПДВ*) за одного учасника. 
 
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ (ON-LINE): 3750 грн. (без ПДВ*) за одного учасника.
 
 

Знижки за 2-х учасників - 5%, за 3-х та більше - 10%!

Знижки для постійних клієнтів!

СПІКЕРИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

ВІТЮК Роман Васильович - Північний апеляційний господарський суд, помічник судді. ВГСУ (2012-2016). Помічник судді. Головний консультант відділу забезпечення роботи секретаря судової палати управління забезпечення роботи 4 судової палати. Автор публікацій та узагальнень судової практики. Співавтор книг.


БОГІНІЧ Олег Леонідович - Інститут держави і права ім.В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН України, Член Науково-консультативної Ради ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВССУ) з розгляду цивільних кримінальних справ, кандидат юр. наук.


Карпов Леонід - Head of Tax Department, Crowe Horwath AC Ukraine.  Аудитор, к.е.н. Фахівець в сфері податкового консультування. Має досвід структурування та практичного втілення схем податкової оптимізації, міжнародного податкового планування. Спеціалізація: податкове планування та  структурування бізнесу; податковий аудит; ТЦУ. Автор понад 600 публікацій, присвячених проблемам оподаткування, цивільного і господарського права.


ПОЛЯНИЧКО Антон Олегович - Голова Наукової ради Асоціації податкових радників, ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ (ВАСУ), заступник начальника Відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови ВАСУ.


ТЕНЬКОВ Сергій Опанасович - Адвокат з 30 річним стажем, ведучий судової практики: «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ» журналу «Вісник господарського судочинства» (офіційне видання ВГСУ), газети «Юридичний вісник України», доктор філософії в галузі права (США), Консультант International Police Association. Автор 5 книг-коментарів (в т.ч. «Коментар юридичних помилок в документах») та понад 350 статей в провідних юр.виданнях України.


Слабко Тетяна Олександрівна - Старший юрист практики інтелектуальної власності і захисту даних Arzinger. Заступник голови Робочої групи з питань IT та кібербезпеки Німецько-української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine). Тетяна консультує українські компанії й міжнародний бізнес щодо питань, пов’язаних із різними аспектами електронної комерції (захист прав інтелектуальної власності, персональні дані, захист прав споживачів, недобросовісна конкуренція тощо). 


СААД Шаді - Керівник компанії Saad Legal. Один з провідних фахівців з корпоративного управління. Понад 12 років успішної юридичної практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Досвід структурування угод M&A. Лекторської стаж 6 р.


ВЕРНИГОРА Олександр - CEO компанії «Intecracy Deals».

ПРОГРАМА:

НОВІ ВИМОГИ ДО ДОГОВОРІВ згідно РЕФОРМИ КОРПОРАТИВНОЇ, СУДОВОЇ (ГПК, ЦПК) та ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ (ПКУ)!
НОВЕЛИ у РЕГУЛЮВАННІ, ГОСПОДАРСЬКІЙ ДОГОВІРНІЙ ПРАКТИЦІ та СПОРАХ! 

1. Закон України "Про ТОВ та ТДВ" і зміни до Закону про АО.

 • Укладання договорів. Актуальні зміни в процедурі!
  Нові вимоги до статутів і внутрішніх документів ТОВ/ТДВ і АТ для укладення договорів.
 • Які нові види договорів з особливими процедурами укладення передбачає Закон про ТОВ (значні правочини, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, корпоративні договори тощо).
 • Які документи ТОВ варто перевірити (відкритий доступ, публічна інформація ) перед укладанням договору.
 • Безвідклична довіреність – як і для чого.
 • Як за новим Законом перевіряти повноваження (право підпису) на укладання договорів.
 • Недійсність договорів з ТОВ, порушення компетенції – наступне схвалення, особливості для ТОВ, відмінності від відповідних норм ЦКУ.
 • Нові вимоги до статуту ТОВ і укладення договорів.
 • Значні правочини – особливості процедури укладення за новим законом, наслідки порушення. Як уникнути проблем. 
 • Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість - особливості процедури укладення за новим законом, наслідки порушення, конфлікт інтересів. 
 • Особливості застосування загальних норм договірного права (ЦКУ, ГКУ) до укладення договорів з ТОВ після прийняття нового Закону.
 • Чи можна не застосовувати норми нового Закону і за яких умов.
 • Нові підстави для визнання договорів, укладених ТОВ, недійсними.
 • Нове у відповідальності посадових осіб ТОВ за заподіяну ТОВ шкоду.
 • Запровадження солідарної відповідальності керівників товариств в процедурі банкрутства.
 • Обов'язок подання заяви про самобанкрутство.
 • Як мінімізувати ризики солідарної відповідальності керівника товариства в процедурі банкрутства

 

2. СУДОВА РЕФОРМАВИМОГИ НОВИХ ГПК, ЦПК в дії! Нова практика Укладання та Виконання договорів. 
Обрання ефективного способу захисту прав як один з основних елементів задоволення позовних вимог (вимога нових кодексів).

 • Зобов'язання виконати умови договору.
 • Визнання відсутності права.
 • Визнання відсутнім договору.
 • Право на знижку (пільгу).
 • Зобов'язання нарахувати грошову допомогу. 

Розширення способів судового захисту. 

 • Нові підходи до застосування законодавства у вирішенні договірних спорів. Можливості не застосовувати чинне законодавство.
 • Свідки, їх залучення. Експертиза. Медіація. Нові способи захисту в договірних спорах та про стягнення заподіяної шкоди.
 • Наслідки невиконання судового рішення про стягнення боргу. Індексація. Проценти.
 • Практика ЄСПЛ щодо виконання судових рішень, що містять вимоги немайнового характеру.

ДОКАЗИ. Рекомендації щодо формування доказової бази.

 • Розширення способів доказування. Нові види доказів.
 • Механізми забезпечення доказів та позову.
 • Які документи подавати до суду в процесі доказування?
 • Електронниі докази. Порядок надання, витребування та дослідження електронних доказів. 
 • Фейсбук, використання Інтернету, соціальних мереж у якості доказу. 
 • Проведення експертизи на замовлення учасників справи тощо.

      Експертиза – як підготувати питання, як спростувати результати експертизи, нові процесуальні кодекси – що змінилося.

 • Свідки – новий вид доказів у господарських спорах, як готуватись і використовувати.
 • Новели способів забезпечення позову і доказів.
 • Зустрічне забезпечення.
 • Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.
 • Презумпції, які визнає ВСУ, звільнення від доказування.

Зловживання правами - Новели по ГПК.
Судові витрати. Новий порядок визначення судових витрат, внесення їх авансом на депозит суду.
Електронний суд.
Можливості для судів відмовитись для застосування чинного законодавства, норм ЦКУ і подальші судові процедури.
Нова роль Конституційного Суду, особливості застосування його рішень у цивільно-процесуальному судочинстві. КСУ і банківські спори.
Нові функції ВС. Судові прецеденти. Значення рішень ВС для позасудової сфери правозастосування.

3. Договірна роботаДокументообіг в електронному вигляді.
Переведення документообігу компанії з контрагентами в електронний вигляд.

 • Переваги електронного документообігу. Ресурсні. Податкові. Статус оригіналу.
 • Як можна зробити. Законодавче регулювання.  Деталізація вимог в підзаконних нормативних актах.
 • Що можна перевести? Рахунки, акти, договори, додаткові угоди, акти звірки, офіційні заявки, заявки на поставку, протоколи нарад, файли форматів (pdf, doc, excel…).

Використання електронного цифрового підпису.

 • Загальна характеристика. Де отримати ЕЦП.
 • Рекомендації щодо зберігання.

Система електронного документообігу. Практика.

 • Внутрішні документи для переходу на електронний документообіг. Особливості роботи.
 • Практичні кейси. Як побудовано, на прикладі великих компаній.
 • Укладання та ведення угод. Відстеження стану угод. Легітимний обмін документами (листами). Внутрішнє погодження документів (договорів).
 • Зберігання всіх документів угоди.

4. Електронна комерція! Зміни законодавства та в договірній практиці після прийняття Закону про електронну комерцію. Міжнародні стандарти та правила. Договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями прирівнюється до договору, укладеному в письмовій формі. Чи все так просто?

 • До яких відносин Закон застосовується і не застосовується. На яких осіб поширюється дія Закону.
 • Яким спеціальним законодавством також слід керуватись, крім Закону.  Законодавство про захист прав споживачів. Застосування міжнародного законодавства. 
 • Форми і способи оплати за Законом.
 • Електронний документ – його обов’язкові реквизити. Що слід знати на випадок виникнення судового спору – забезпечення судових доказів. Наявна судова практика.
 • Електронний правочин. Електронний договір – обов’язкові реквизити і істотні умови (де їх брати).  Наслідки відсутності необхідних елементів.
 • Способи укладення електронного договору, передбачені Законом.
 • Коли договір вважається укладеним і коли виконаним.
 • Персоніфікація сторін.
 • Способи підписання електронного договору й інших електронних документів (листи, замовлення, рахунки тощо).
 • Відповідальність за порушення Закону і наслідки.
5. Валютні коливання. Валютні ризики. Як підстрахуватися? Ціна договору у валюті. ВСУ "за", чому інші "проти"? Хард-шип.
6. АТО (ДонецькЛуганськ), Крим:
 • Робота на/з проблемними територіями. Проблемні питання та законні рішення.
 • Можливості для розрахунків по матеріалам судової практики.
 • Особливості фінансових операцій. Розрахунки, виконання банками платіжних доручень.
 • Податки.
 • Відносини по депозитам / кредитам.
 • Іпотека та договори з нерухомим майном.
 • Нюанси судового розгляду справ за участю суб’єктів на проблемних територіях.
 • Діяльність в / з Кримом. Закон щодо окупації Криму, Закон про ВЕЗ.
 • Форс-мажор 2021. АТО (Донецьк, Луганськ) - як форс-мажор. Можливості і перспективи використання форс-мажору. Хард-шип.


УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ в 2021ЗМІНА УМОВ. Застереження!

7. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ - як уникнути помилок! Новітні підходи, зміни за ПКУ та судова практика! Порядок укладання. 
Нові вимоги до договорів (господарських, трудових) за ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ (ПКУ). Нюанси та особливості. Помилки.

 • Податкові застереження. Договір, як первинний документ в податковому та бух. обліку. Господарські договори як докази в податкових правовідносинах. Оцінка договорів як доказів в адміністративному процесі. Валові витрати.
 • Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Допустимість акцепту мовчанням. Набрання чинності. Реєстрація.
 • Узгодження спорів при укладанні. Порушення та вплив на виконання. Протидія зловживанням. Протокол узгодження розбіжностей (ризики): визначення моменту укладення, випадки виконання договору до остаточного погодження його умов.
 • Укладення договору через: ділову переписку, факс, ел. пошту, рахунок-фактуру, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, використання специфікацій. Визнання їх недійсними (для чого?). Закон про Електронну комерцію! Нові підходи. 
 • Особливості укладення договорів в АТ (акціонерних товариствах).
 • Встановлення договірних відносин при відсутності договору (листи, рахунки-фактури…) – відношення до цього судів та податківців.
 • Попередні договори: наслідки недотримання їх умов.
 • Виконання договору - як окрема угода.

8. ІСТОТНІ УМОВИ, обов’язкові реквізити, їх відсутність: ЦК, ГК, судова практика. Де шукати істотні умови аби договір не визнали неукладеним? Держстандарти, тех.умови: обов’язкові? Відсутність істотних умов. Поширені помилки. Звичайні та випадкові умови. Можливість заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.

9. Істотні зміни джерел регулювання договірних відносин.

 • Тлумачення договору через суд - новий вид спорів: практика ВС. Можливі зловживання - використання для односторонньої зміни умов договору.
 • Звичай, узвичаєння, встановлений порядок - використання у суді.
 • Можливість у договорі відступати (суперечити) від законодавства та регулювати відносини на власний розсуд. Не обов’язковість законодавчих актів (6 ЦК). Чи може договір суперечити законодавству? Аналіз судових справ.
 • Аналогія: правила застосування (ст.8 ЦК).
 • Застосування судом типових договорів, коли сторони не передбачили це у договорі.

10. ЗМІСТ ДОГОВОРУ: практичне та юридичне значення. Зв'язок з оподаткуванням, що обов’язково потрібно враховувати при укладенні договорів (предмет, ціна, строк, зміст...). Наслідки недотримання вимог законодавства щодо змісту договору. Реквізити договору (преамбула, проблеми датування, банківські реквізити…).

11. ФОРМА ДОГОВОРІВ. Письмова, електронна, усна (суди, відношення податківців), нотаріальна. ВИМОГИ. Можливості, нюанси укладення.Наслідки недотримання (в т.ч. простої письмової, нотар.). Податковий аспект, позиція ДПАУ.  Порядок укладення у спрощений спосіб. Використання факсимільного підпису. Обов'язковість печатки і нумерації договорів.

12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУОБОВ’ЯЗКІВ (в т.ч. одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. Укладення додаткових договорів.

13. ПОВНОВАЖЕННЯ. Як перевірити?

 • Хто має право укладати, підписувати, приймати виконання договорів? Нові підходи. Особливості для АТ. Помилки.
 • Як перевірити повноваження - поширені помилки. Нові вимоги до статуту для встановлення повноважень.
 • Перевищення повноважень – принципові зміни суд.практики (ст.241 ЦК).
 • Порушення / відсутність повноважень при укладенні – наслідки, що робити? Договір підписано не уповноваженою особою (нюанси для філій та представництв)? Зміна позиції судів.
 • Наступне схвалення договору при підписанні не уповноваженою особою - новели.
 • ПДВ, податкові накладні: підпис, реєстрація, печатки.
 • Технології протидії шахрайським діям недобросовісних контрагентів та захист договору від фальсифікації (необхідні застереження, нюанси розміщення тексту договору, зшивання тощо). Ноу-хау – Парафування та відношення до цього судової практики.
14. ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ. Практичні питання. Нова позиція судів.
 • Підписання договорів, як між українськими підприємствами, так і при ЗЕД. Помилки і суд.практика.
 • ВІДМІНА ПЕЧАТОК! Верховна Рада планує остаточно відмінити печатки для бізнесу.
 • Підписання договорів юр. та фіз. особами без печаток – можливі шахрайства (за матеріалами судової практики). Сучасні способи протидії.
 • Відмова визнати підпис, експертиза – механізми перевірки справжності підпису, підходи Мін’юсту.
 • Факсимільний підпис - використання, нові вимоги НБУ.
 • Використання «ВО».
 • Виписки з реєстру – зміна відношення до них.
 • Підробка та можливі зловживання. Використання методів кримінального судочинства.

15. Доручення. Підписання договорів без доручення: хто може, підстави. Довіреність. Як правильно скласти? Помилки при оформленні й застосуванні. Гарантійні листи: зміни, помилки укладення, застосування.

16. Договори від імені філій і представництв. Правовий статус. Відповідальність філії (судова практика). Інші можливості для проведення діяльності за межами міста, де підприємство зареєстроване. Субсидіарна відповідальність.

17. СТРОКИ Й ТЕРМІНИ. Поновлення строку дії договору. Продовження строку дії договору. Припинення дії договору. Розірвання договору.
Строк дії договору та зобов’язання, різниця і наслідки. Нюанси ЦК, ГК. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов’язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов’язань. Нарахування відсотків (%), штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. Поради.

18. Позовна давність. Регулювання строків договором і порядок їх застосування судами. Колізії. Нарахування пені. Пропущена позовна давність. Практика ВСУ. Визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності. Призупинення, переривання, поновлення строку. Переоцінка поновлення, відміна поновлення судами вищої інстанції. Застосування загальної та  спеціальної позовної давності. Судова практика.

19. Особливості визначення ЦІНИ та ЯКОСТІ.
Ціна в договорі: податкові моменти! Нюанси передплати (аванси), кредиту (відстрочка платежу). Нове у визначенні ціни і перевірки якості товарів. Використання у практиці (в т.ч. судовій) понять „Звичайні вимоги” та „Звичайний рівень якості”.

20. Здійснення розрахунків за договорами.


ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЗОБОВ’ЯЗАНЬ). Приймання виконання (як оформити). ЗМІНА УМОВ!
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ. Недійсність. Неукладеність. ФІКТИВНІСТЬ!

21. ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

 • “Реальне і належне виконання” - нові підходи.
 • Невиконання зобов’язань, призупинення виконання: помилки.
 • Передбачуване невиконання договору. Негативні наслідки листів боржника про неможливість виконати договір. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних та інших законів. Правила спільного застосування.
 • Виконання взаємних зобов’язань - можливості відмови.
 • Виконання зобов’язань в адресу не уповноваженої особи: наслідки.
 • Одностороння відмова від виконання договору.
 • Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ.
 • Новації, прощення боргу - податкові наслідки.
 • Виконання усних договорів!

22. Забезпечення виконання зобов’язань. Нові види забезпечення. Притримання майна - як застосовувати? Позиція суду.

23. Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника 3-ю особою. Відмінність від уступки права вимоги й переводу боргу. Позиція суду. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.

24. ПРИЙМАННЯ ВИКОНАННЯ. Податкові вимоги ПКУ!

 • Як правильно оформити госп. операції, ДОКУМЕНТИ (податкові, бухгалтерські). Нюанси поставки.
 • Нові підходи ВАСУ, ДФС до первинних документів. Як правильно скласти? Помилки.
 • Акти приймання-передачі, накладні, акти звірки... – податкові наслідки помилок при оформленні!
 • «Автоматичні» акти виконаних робіт, їх правомірність.
 • Акти звірки. Чи є доказом наявності боргу? Нова судова практика по використанню актів звірки. Складності при їх застосуванні у суді.
25. КОНТРАГЕНТИ.
 • Відмова від приймання товару, робіт, послуг (Т, Р, П). Можливості для суд. вирішення. Механізми, способи попередження і впливу.
 • Відмова боржника від факту отримання товару (Т, Р, П): протидія.
 • Відмова підписати акт контрагентом (роботи, послуги) – що робити та як підготуватися до суду?
 • Прострочка доставки – чи дає право відмовитися від товару (послуги)?
26. ФІКТИВНІСТЬ, БЕЗТОВАРТІСТЬ.
 • Фіктивні господарські операції. Податкові наслідки. Як тепер доказується умисел. Доктрини ВАСУ. Доказова база та її оцінка.
 • Судова новела! Від імені фіктивного контрагента не можуть бути видані первинні документи!
 • Отже, немає права на податковий кредит та витрати!
 • Реальність угод та фіктивні контрагенти: сучасна практика перевірок та судова практика.
 • Наявність розбіжностей в реєстрах податкового органу, підробленість підпису на документах, ненадання
 • податкової звітності, неможливість проведення зустрічної звірки, відсутність підприємства по місцезнаходженню, відсутність товарно-транспортних накладних, трудових ресурсів, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень тощо).
 • Мінімізація ризиків. Договірні оговорки та процедура перевірки контрагентів.
27. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.
 • Дострокове розірвання. Нові можливості зміни умов/розірвання договору в односторонньому порядку.
 • Істотне порушення договору - підстава для одностороннього розірвання.
 • Нове поняття цивільного права - істотна зміна обставин, як підстава односторонньої відмови боржника від виконання договору.
 • Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони (підстави, різниця, наслідки).
 • Одностороння відмова, як оперативно-господарська санкція: огляд суд.практики.
28. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ (ЧАСТИН) НЕДІЙСНИМИ.
 • Правові наслідки недійсності правочину та окремих його частин. Судова практика.
 • Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (наслідок визнання).
 • Аналіз правових підстав, за якими правочини визнаються недійсними. Подолання колізій. Помилки. Зміни.
 • Момент недійсності правочину. Наслідки недійсності.
 • Фіктивний, удаваний правочини.
 • Хто має право пред’явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці).
 • Податкові аспекти. Можливості для віндикації.
 • Строк позовної давності для визнання.
 • Спеціальна правосуб’єктність юр. особи, „позастатутні угоди”, колізії. ВС.
 • Позови про визнання договору дійсним.

29. Визнання недійсними Документів, що не є договорами (Акти прийому-передачі, Накладні, Довіреності, Накази про призначення директором...). Наслідки: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне створення боргових зобов’язань.. Визнання недійсними податкових документів. Судова практика і практика ДФС - нові тенденції.

30. Визнання договорів НЕУКЛАДЕНИМИ, як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова судова практика. Зміни. Наслідки такого визнання. Нові підстави. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками...). Відсутність у договорі ціни - наслідки. Нові підходи ВС. Поради з позовів про визнання неукладеним.

31. Добросовісний вигодонабувач. Повернення майна - (НЕ)можливості. Реституція як спосіб захисту. Віндикаційний позов. Поради.

32. Нікчемні та оспорювані договори: наслідки для сторін. Визнання нікчемних договорів дійсними. Позиція ВСУ.

33. Визнання через суд відсутності прав - новий вид спорів за ГК. Припинення через суд зловживання правом - за ЦК. Судова практика на прикладі стягнення штрафних санкцій, вимоги дострокового повернення кредиту, діяльність АТ…

34. Науково-правова експертиза - як новий інструмент в арсеналі засобів практикуючого юриста. Правовий статус науково-правових експертиз. Законодавчі підстави проведення науково-правових експертиз. Роль та значення науково-правових експертиз у судовій практиці. Конкретні приклади проведення науково-правових експертиз у різних галузях права.

35. ФОРС-МАЖОР 2021Непереборна сила, випадки, дії людей. Як правильно сформулювати? Практика. Нові можливості! Новели. Форс-мажор і хард-шип. Небезпечна судова практика.
Форс-мажор (в т.ч. АТО, валютна виручка...). Зупинення нарахування пені (а не звільняють від такої). Безумовне звільнення від відповідальності. Форс-мажор (як причина прострочення оплати) НЕ звільняє від відповідальності передбаченої ст. 625 ЦКУ (ВСУ 2017).

36. HARDSHIP. Після укладення договору обставини істотно змінилися. Виконання договору стало вкрай невигідним. Сторона не отримає при виконанні результату, на який розраховувала. Що робити? Одностороння зміна умов. Розірвання договору. Що можна віднести до hardship (курс валют, інфляція, що ще)? Як правильно використовувати?

37. Ризикова зона. Які операції підпадають під визнання «безтоварними», «фіктивними», «нереальними», «недійсними». Практика ДФС.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Штрафні санкції... Як правильно застосувати?!

38. ШТРАФНІ САНКЦІЇВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

 • Як правильно встановити штрафні (пеня, штрафи), оперативно-господарські санкції...
 • Види, підстави та межі відповідальності за порушення зобов’язання.
 • Одночасне стягнення (по договору та закону) неустойки, штрафу, пені, інфляційних, річних, договірної шкоди, неотриманого доходу... Можливості. Де межа?
 • Штрафні санкції, їх розмір. співвідношення та особливості застосування.Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи. Вина.
 • Пеня. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов’язання на прикладі розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду.
 • Застосування відсотків, % (536, 625 ЦКУ). Проценти: як частина боргу, як санкція. Чи стали % обов’язкові?
 • Комерційний кредит. „Користування чужими коштами” - підстава стягнення відсотків. Нове в практиці - відсотки за товарним кредитом.
 • Стягнення інфляційних витрат. 
 • Неустойка. Розмір неустойки. Проблемні питання стягнення неустойки. Застосування судами принципу справедливості та зменшення неустойки. Можливості переуступки права на стягнення неустойки. Співвідношення збитків і неустойки (штраф. санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу і пені - новели. Приклади на договорі поставки.
 • Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності.
 • Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій?
 • Звільнення від відповідальності!  Можливості. Підстави. Оцінка з погляду суду.
 • Відступне при відмові від договору.
39. ЗБИТКИВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ - нове у регулюванні.
 • Визначення розміру (в т.ч. прострочення платежу). Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору.
 • Неотриманий доход (втрачена вигода): практика, в т.ч. судова стягнення. Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень.
 • Збитки від податкових перевірок з вини контрагента.
 • Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов’язань: штрафні, оперативно- господарські санкції: підстави, порядок застосування.
40. ПДВ-2021! Солідарна відповідальність (постачальника, покупця). Податкові застереження в договорі: відшкодування контрагентом втраченого податкового кредиту, валових витрат…

41. Адміністративно-господарська, цивільно-правова відповідальність за невиконання договору. Строки застосування. Види санкцій. Чи вичерпний перелік санкцій? Хто застосовує фінансові, економічні, штрафні санкції, встановлені законодавством?

42. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання за ЦК (625 ЦК) та ГК (ст.231, 232 та 343). Нюанси.

43. Зберігання та знищення документів щодо строків давності. Втрата документів, наслідки. Особливості для податкових документів.! КОНКРЕТНІ ДОГОВОРИ. Зміни в оподаткуванні та регулюванні за ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ (ПКУ)!

1. Значення договору для оподаткування. Трактування в податковому законодавстві змісту договору з метою оподаткування. Практичні господарські операції та різні варіанти їх оформлення з метою оптимізації та мінімізації податків.

2. Донарахування податків в результаті перекласифікації договорів. Практика доктрини ВАСУ на прикладі перекласифікації договорів/операцій для оподаткування (одні угоди/операції прикривають інші). Притворні, фіктивні угоди. Суд.практика.

3. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА.
Укладення. Безтоварність та фіктивність. На що звернути увагу при складанні договорів, щоб операцію не визнали вдаваною чи притворною.Перехід права власності (в т.ч. новели за договором міни). Нюанси предплати, кредиту, відстрочки (можливість нарахування %). Ціна в договорі: податкові моменти! Нові умови визначення ціни і перевірки якості товарів. Договірна шкода. Істотні умови, зміст: судова практика. Держстандарти, технічні умови: чи обов’язкові? Нові вимоги, перспективи застосування правил “Інкотермс” (265 ГК). Форма: нотар, держреєстрація. Специфіка відчуження нерухомості.

4. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (у т.ч. консультаційних, маркетингових, інжинірингу, інформатизації).
Вимоги до оформлення консультаційних послуг. Отримання послуг від нерезидентів - можливі варіанти. Нюанси укладення і виконання. Платність послуг. Маркетингові послуги - позиція ДФС.

5. ДОГОВІР ОРЕНДИ (в т.ч. нерухомості, житлових приміщень, транспортних засобів, землі, лізинг).
Варіанти здачі в оренду на різних системах оподаткування. Оренда нерухомості. Зміни ЦК, ГК. Особливості здачі в оренду нерухомості, що належить нерезиденту. Ризики, помилки. Вимоги. Обов'язкові умови. Істотні умови оренди за ГК, індексація плати... Одностороння відмова від оренди. Визнання дог. оренди неукладеним, недійсним. Оренда земельної ділянки. Форма договору: обов’язкове нотаріальне посвідчення і держ. реєстрація. Строк: можна укласти „безстроковий” договір оренди приміщення? Пролонгація/ переукладення договору: різниця, наслідки. Визнання переважного права. Орендна плата. Як примусити платити - поради. Поліпшення і створення нового майна. Оренда державного та комунального майна. Оренда транспортних засобів. Договір лізингу: нюанси, вимоги ЦК, ГК.

6. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ, КОМІСІЇ.
Агентський договір. Комерційне посередництво.
 Зовнішньоекономічна (ЗЕД) комісія - нюанси обкладення ПДВ. Оподаткування вигоди за договором комісії. Курсові різниці при здійсненні договорів комісії та доручення. Як комісіонеру (повіреному) не стати постійним представництвом нерезидента? Комерційний представник. Комісійна винагорода, витрати комісіонера. Субкомісія. Нове в правилах односторонньої відмови від комісійного доручення. Порівняння договору комісії та агентського. Договір управління майном: форма, істотні умови, строк. Поради практики.

7. ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ст.634 ЦК). Публічний договір. Договір на користь третьої особи. Договір новації. Особливості укладення попередніх договорів за ЦК та ГК, наслідки недотримання умов попереднього договору.

8. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ. Безкоштовна роздача товарів. Подарунки фізичним особам з мінімальними податками. Коли дарування не вважається даруванням?

9. ДОГОВІР ПОЗИКИ.
Коли виникають умовні відсотки? Позика від засновника. Підприємство переходить з однієї системи оподаткування на іншу: наслідки для позики. Укладення. Форма, розписка, можливість нарахування процентів (%), оспорювання договору позики. Трансформація (заміна) боргу, що виник з договору купівлі-продажу, найму... позиковим зобов’язанням. Кредитний договір. Договір безоплатного користування майном (позичка): вимоги щодо форми договору. Особливості.

10. ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТЮ БАНКІВ (Кредити, Депозити). Новели законодавства та спорів!

 • Судові спори про стягнення кредитів та звернення стягнення на іпотеку. Остання практика Верховного суду. Спірне у сплаті % за кредитами.
 • Стягнення депозитів, в т.ч. з проблемних банків.
 • Стягнення депозитів з Фонду гарантування вкладів (ФГВФО).
 • Реструктуризація проблемної заборгованості, варіанти та наслідки.
 • Оскарження рішень третейських судів.
 • Нові можливості використання експертизи.

11. ДОГОВІР ПОРУКИ. Новели. Припинення поруки. Гарантія. Притримання. Інші види забезпечення зобов'язань (546 ЦК).

12. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ. Підводні камені. Види схову. Складські свідоцтва. Договір схову з адвокатом: зберігання первинної документації...

13. ФАКТОРИНГ.
Відмінність факторингу від уступки вимоги: чим це загрожує? Уступка вимоги та перевод боргу. Вимоги, що не можуть передаватись - зміни. Передача майна з обтяженнями - відмінності від переводу боргу. Нові можливості для відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення. Купівля-продаж боргів за ЦК. Відмінності від факторингу. Податкові аспекти.

14. ТРУДОВІ КОНТРАКТИ. Принципові зміни Верховного суду.

 • Нове в судових спорах по трудовим відносинам (робочий час, матеріальна відповідальність і т.п.).
 • Нові вимоги до оформлення труд.відносин. Нова компетенція податківців і практика перевірок.
 • Ризики оцінки цивільно-правових договорів, як трудових відносин. Використання проти роботодавця свідчень працівників.
 • Контракти – відмінності від трудового договору, помилки при укладанні, наслідки.
 • Матеріальна відповідальність працівника – помилки, як правильно застосувати. Договори про повну мат. відповідальність.
 • Звільнення і відсторонення від посади керівників. Нюанси.

15. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКИХ НЕМАЄ В КОДЕКСАХ. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація... Помилки за матеріалами суд.практики.

16. ЗМІШАНІ ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ (декілька договорів в одному).
Податкові наслідки! Помилки. Судова практика. Яким законодавством куруватись при виникненні спору? Доцільність використання та аналіз типових схем відносин, що вимагають застосування тих чи інших договірних конструкцій.

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА НЮАНСИ ЗЕД (ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ) ДОГОВОРІВ. Типові помилки і ризики. Рекомендації. Особливості ЗЕД договорів. Типові помилки при укладанні. Рекомендації для уникнення ризиків.
Рекомендації з формулювання положень для нетипових ситуацій.

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ (м.КИЇВ): 4750 грн. (без ПДВ*) за одного учасника. ЗНИЖКИ від 2х учасників і більше!
 
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ (ON-LINE): 3750 грн. (без ПДВ*) за одного учасника.
 
*Можлива оплата з ПДВ!
 

У вартість включено:

 • навчання та консультації, відповіді на запитання;
 • забезпечення новими нормативними документами;
 • кава-паузи;
 • обіди;
 • ділові аксесуари;
 • сертифікат.

ДІЮТЬ ЗНИЖКИ!

Повернутися до календаря семінарів >>

Семінари Семінар Юридичні Правові Тренінги для Юристів Юриста Керівника Директора Договірні Відносини Складання Виконання Розірвання Господарських Договорів Судова Практика Форма Забезпечення Договору Договір Оренди Визнання Недійсними

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(050) 412-22-78, (096) 404-49-31