30-31.10.2018р. - Будівництво 2018

 

 

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ - 2018.

-   Нові будівельні норми та контроль їх виконання (цього року заплановано перегляд 22 ДБН). Найважливіший ДБН Б.2.2 – 12:2018 «Планування і забудова територій», який має замінити 6 різних НПА.
-   Новий Порядок узгодження відхилень від будівельних норм.
-   Нові терміни і поняття (блакитні, зелені та жовті лінії). Обмеження щільності і поверховості забудови.
-   Нові законодавчі зміни і їх застосування (НОВІ Постанови КМУ щодо положень ЗУ №1817-VIII. Зміни в системі дозвільної документації, проектної документації та експертизи проектної документації. Огляд нового масиву законодавчого регулювання щодо оцінки впливу на навколишнє середовище).
-   НОВІ повноваження ДАБІ, інспекцій на місцях.
-   НОВІ зміни в ліцензуванні. НОВІ форми документів.
-   ЗМІНИ щодо сертифікації, оновлені кваліфікаційні характеристики інженера технічного нагляду в будівництві. Система інженерів-консультантів.
-   ЗМІНИ в системі ціноутворення та їх урахування при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестпроцесу.
-   Новий підхід в системі реєстрації майнових прав на об’єкти нерухомості.
-   Нова концепція «права очікування» інвестора при регулюванні відносин щодо інвестування будівництва.
-   Новий порядок продажу прав на державні та комунальні землі. ЗМІНИ у регулюванні земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності.
-   Нові законодавчі обмеження щодо забудови в історичних ареалах. Перебудова пам’яток та об’єктів культурної спадщини.
-   Остання судова практика щодо прийняття в експлуатацію. Договірні відносини.

 

30-31 жовтня 2018р. м.Київ, готель "Козацький" (ст.м."Майдан Незалежності")

 

Вартість участі у дводенному семінарі - 3350 грн. без ПДВ (можлива оплата з ПДВ)

Один день семінару (на вибір) - 2350 грн.

 

Семінар проводять:

БЕРЕНДЕЄВА О.В. – заступник директора ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».


ІВЛЕВА Н.П. – завідувач відділу ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, судовий експерт з будівельно-технічної експертизи.


СЕРГІЄНКО О.В. - екс Начальник Управління дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України.


КИСІЛЬ В.Є. - адвокат, партнер юридичної фірми «KPD Consulting» (очолює Департамент нерухомості і будівництва та банківсько-фінансову практику), заступник голови Громадської ради при Мінрегіонбуді України.


КІПРІЯНОВА В.Ю. - юрист з питань реєстрації нерухомості, землі. Спеціалізація: земельне право, нерухомість та будівництво. 


Владимирова С.В. – діючий член атестаційної комісії інженерів технічного нагляду, експерт кошторисної документації.

ПРОГРАМА:

I ДЕНЬ

БЛОК I   НОВІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ (З 1 ВЕРЕСНЯ 2018Р.).  НОВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВИ.

1.  Нові Постанови КМУ щодо положень ЗУ №1817-VIII та практика їх застосування.

2.  Мінрегіон  затвердив нові будівельні норми планування і забудови:

 • ДБН Б.2.2 – 12:2018 «Планування і забудова територій», який має замінити 6 різних НПА;
 • ДБН В.2.2 – 4:201Х «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти»;
 • ДБН В.2.2 – 3:201Х «Будинки і споруди. Заклади шкільної освіти»;
 • ДБН В.2.3 – 5:20ХХ «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • Цього року заплановано перегляд 22 ДБН! «Оновлений порядок розгляду та погодження відхилень від ДБН» від МІНРЕГІОНБУДу.

3.  Архітектурно-будівельний нагляд і контроль. Органи та їх повноваження. Держава і органи місцевої влади. Сфера відповідальності, дії і повноваження.

 • ДАБІ на рівні державних функцій, нові повноваження.
 • інспекції на місцях як адміністративні працівники від місцевої влади.

4.  Дозвільна документація у дворівневій системі архітектурно-будівельного нагляду та контролю. Особливості реєстрації. Відміна декларації. Прийняття в експлуатацію (яка процедура?).

5.  Особливості взаємовідносин суб'єктів містобудування з системою архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Нюанси подачі документів. Повідомлення: коли виникає право на виконання будівельних робіт. Як правильно звертатись з Повідомленням. Докази неправомірних дій у випадку спору з інспекцією.

6.  Підготовчі роботи згідно змін у Постанову КМУ № 466: перелік. Процедура узгодження. Можливості звільнення від оформлення підготовчих робіт.

7.  Контроль достовірності даних при реєстрації декларативних та дозвільних документів. Порядок оформлення дозвільних документів. Перехідний період, його проблеми. Дозвільні документи які отримані до 10.06.2017р.

8.  Будівельні роботи: нові зміни згідно ЗУ № 1817. Перелік робіт, які виконуються без отримання права на виконання будівельних робіт. Скасування Декларації. Отримання права на початок виконання будівельних робіт на об'єкти які будуються на підставі Будівельного Паспорту (СС1) - Повідомлення. На об'єкти СС2 і СС3 - Дозвіл. Останні зміни в формах і порядку заповнення.

9.  Прийняття побудованого об’єкта в експлуатацію для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків згідно змін у Постанові КМУ №461. Умови в залежності від класу наслідків. Проблемні моменти.

10.  Сплата в фонд пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Співвідношення пайового внеску до зобов'язань зі сплати коштів до цільового фонду і передачі житла. Питання передачі мереж забудованих за межею земельних ділянок.

11.  Зміни у дозвільній та контрольно-наглядовій процедурі.

12.  Підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві і відповідно - якості їхніх робіт.

13.  Анулювання деяких кваліфікаційних сертифікатів згідно постанови КМУ від 25 квітня 2018р. №327.

14.  Ліцензування будівельної сфери – нові зміни. Відмова від ліцензій з класами наслідків СС1. Повне ліцензування робіт класів СС2, СС3. Нові форми документів.

15. Авторський і інженерно-технічний нагляд.

 • технічне обстеження та паспортизація обєктів прийнятих в експлуатацію;
 • новий статус БТІ, технічна інвентаризація побудованих об’єктів.

16.  Зміни у Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури згідно Постанови КМУ від 25 квітня 2018р. №327.

17. Інженерна підготовка виробництва як основний елемент уникнення конфліктів з ДАБІ. Рекомендації.

18. Впровадження професії незалежного інженера-консультанта. Врегулювання питання оплати його послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013). Напрямки діяльності:

 • виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;
 • займається підбором постачальників і підрядників;
 • об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;
 • несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;
 • здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні й будівництві об’єктів.

 

БЛОК  ІІ   ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО.

 • Проекти підготовчих робіт.
 • Проектна документація повторного використання.
 • Нові нормативні акти і документи з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд. Замість категорії складності об’єктів будівництва, згідно Закону України від 17.01.2017р. №1817-VIII.
 • Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго- термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».
 • ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
 • Обов’язкова експертиза з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
 • Експертиза для об’єктів 2-го (СС2) та 3-го (СС3) класу наслідків,якщо будівництво почато до 10.06.2017р.

 

БЛОК  ІІІ   нові вимоги до складу та змісту проектної документації - ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників.

1. Внесено зміни до Порядку затверджених проектів будівництва і проведення їх експертизи.

2.  Категорії складності скасовано.

 • Класи замість категорії складності. Визначення класу наслідків.
 • Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва – кожного будинку, будівлі, споруди.  
 • Хто розраховує клас наслідків об'єкта будівництва і хто перевіряє цей розрахунок?
 • Клас наслідків об'єкта реконструкції, технічного переоснащення або нового будівництва.
 • Клас наслідків об'єкта або частини існуючого об'єкта без повного припинення його використання за функціональним призначенням.
 • Клас наслідків об'єктів поточного ремонту.
 • Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку – зміни примітки А2.
 • Особливості розрахунку класу наслідків при проектуванні в сейсмічних районах.
 • Роль «об’єктів-аналогів» у визначенні класу наслідків (відповідальності) а також при визначенні вартості проектних робіт.

3.  Практичні питання визначення вартості робіт з науково-технічного супроводу (ДБН В.1.2-5:2007) у будівництві. Новий ДСТУ «Нормативи витрат праці для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві».

4.  Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації (ДСТУ Б Д.1.1−7:2013). Зміна №1, Зміна №2 та Зміна №3  до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?

5. Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.

6. Вартість експертизи проектної документації (Зміна №3).

7. Зміна орієнтованого розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення проектної документації.

 


II ДЕНЬ

БЛОК  ІV   КОШТОРИСНЕ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ.

1. Практика визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційного процесу за /ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (інвесторська кошторисна документація, договірна ціна, розрахунки за обсяги виконаних робіт, у тому числі порядок обчислення маси прибутку, розрахунку коштів, необхідних на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, ризиків учасників будівництва, інших витрат, які враховуються у зведеному кошторисному розрахунку (на зведення розбирання титульних тимчасових будівель та споруд, утримання служби замовника тощо).

2. Перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних  ресурсів у сучасних економічних умовах.

3. Форми звітних документів у вітчизняному законодавстві та за проформами ФІДІК.

4. Концептуальні засади механізму визначення вартості будівництва об’єктів інфраструктури з урахуванням змін в системі ціноутворення.

5.  Особливості визначення вартості робіт з реконструкції та ремонту будинків і споруд, ремонту обладнання  та устаткування.

6. Порядок розробки ресурсних кошторисних норм на будівельні роботи, а також на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які відсутні в діючій базі.

7.  Об'єкти-аналоги. Правила складання та використання.

8. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво з урахуванням змін.

9. Визначення рівня кошторисної середньомісячної зарплати при визначенні вартості будівництва згідно «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів».

 

БЛОК  V    ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ на об'єкти нерухомості. Новий підхід. Суб'єкти реєстрації. Ризики і захист прав власності.

1. Запровадження механізму автоматичного обміну даними між Реєстром речових прав на нерухоме майно і Держгеокадастром, який унеможливить реєстрацію подвійних договорів оренди землі.

2. Органи реєстрації, їх повноваження і сфера діяльності.

3. Спрощення реєстраційних процедур. Пакет документів, що подаються на реєстрацію.

4. Особливості регулювання земельних відносин для оформлення прав власності.

5. Нові можливості отримання інформації з реєстру в 2018р.

6. Реєстрація прав власності на новозбудовані та реконструйовані об'єкти нерухомого майна.

7. Необхідність реєстрації права користування будівлею або іншими капітальними спорудами.

 

БЛОК  VІ ЗЕМЛЯ В БУДІВНИЦТВІ

1. Правовий статус земельних ділянок. Процедури отримання, переходу прав, наявність кадастрового номера і їх реєстрація в реєстрах.

2. Новий порядок продажу прав на державні та комунальні землі.

3. Право власності та користування землею під об'єктами нерухомості (момент виникнення і переходу, проблема кордонів, суперечки між суб'єктами).

4. Сервітут, суперфіцій і емфітевзис: проблему примусового встановлення, можливості встановлення на землях державної і комунальної власності, порушення прав нового власника, проблеми реєстрації.

5. Останні віяння трактування цільового призначення (ЦП), категорія, основне цільове призначення і функціональне призначення земельну ділянку.

6. Основні ризики договорів оренди на землю: типові помилки, що впливають на недійсність договору, реєстрація договору і права оренди землі, основні суперечки щодо нарахування та сплати орендної плати, порядок примусового зміни і розірвання договорів оренди, судова практика, наслідки користування земельною ділянкою після закінчення терміну дії договору оренди, співоренда.

7. Функції і компетенція місцевих органів влади при наданні прав на землю. Особливості регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності. Що змінилося?

 

БЛОК VII   БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ПЕРЕПЛАНУВАННЯ. ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ.

1. Огляд нового масиву законодавчого регулювання щодо оцінки впливу на навколишнє середовище.

2. Ремонт, реконструкція та перепланування – в чому відмінність.

3. Нові законодавчі обмеження щодо забудови в історичних ареалах. Перебудова пам’яток та об’єктів культурної спадщини.

4. Система дозвільної документації: основні зміни 2017-2018 років в контексті реконструкції і перепланування.

5. Чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію перепланований об’єкт?

6. В чому відмінність перепланування жилих і нежилих приміщень.

7. Проблема делегування функцій замовника та моделей управління проектом.  

8. Винесення мереж: договірний і дозвільний аспект.

9. Регулювання відносин щодо інвестування будівництва. Законодавчі обмеження і дійсна природа відносин сторін. Нова концепція «права очікування» інвестора. Баланс ризиків.

10. Пайовий внесок на розвиток інфраструктури: особливості при реконструкції та переплануванні.

11. Остання судова практика щодо прийняття в експлуатацію.

 

Вартість участі у семінарі - 3350 грн. без ПДВ (можлива оплата з ПДВ)

Один день семінару (на вибір) - 2350 грн.

 

У вартість семінару включено:

 • навчання та консультації, відповіді на запитання;
 • забезпечення новими нормативними документами;
 • кава-паузи;
 • обіди;
 • ділові аксесуари;
 • сертифікат.

ДІЮТЬ ЗНИЖКИ!

Повернутися до календаря семінарів >>

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(044) 361-38-88, (044) 361-58-88