27 липня ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

27 липня 2022 р.

 

Вартість участі у вебінарі - 1300 грн. (без ПДВ)

 

Програма семінару:

 

 Як бухгалтеру працювати з трансфертною ціною: аналіз законодавства, рекомендації

 Блок 1. Звичайні ціни, ринкові ціни як основа для обліку

 • Визначення терміну «звичайна ціна» в податковому законодавстві: державне регулювання цін, обов’язковий аукціон, обов’язкова оцінка, форвардні, ф’ючерсні контракти, примусовий продаж майна, що передане в заставу.
 • Інші баз оподаткування, що використовуються в податковому обліку: митна вартість, вартість (ціна)придбання, балансова вартість. В яких випадках и коли застосовуються?

 Визначення та «пошук» контрольованих операцій

 • Які операції відносяться до контрольованих. Які операції варто проаналізувати.
 • Визначення загального доходу (які операції слід контролювати/перевіряти)
 • Вартісні критерії для контрольованих операцій. За яким принципом вважати операцію такою, що відбулась? Як враховувати передоплати, повернення та інші «нестандартні» ситуації (кредит-ноти та інш.)
 • Пов’язані особи: критерії, аналіз пов’язаності осіб. Визначення пов’язаності в ланцюгу операцій, пов’язаність через розмір заборгованості за запозиченими коштами і т.д.
 • Посередницькі операції. Проблеми посередницьких схем при визначенні контрольованих операцій і складанні Звіту
 • Контрагенти з країн з низькою податковою юрисдикцією та «особливі» організаційно-правові форми, що підпадають під аналіз.
 • Проблемні схеми в операціях за участю трьох сторін (коли суб’єкт з «неблагонадійної країни» не є безпосереднім контрагентом)

 Блок 2. Особливі випадки обґрунтування договірної ціни

 • Придбання/продаж товарів (робіт, послуг, необоротних активів) в операціях з нерезидентами з «неблагонадійних» країн
 • Виплата роялті нерезиденту
 • Коли та як перелічені операції «перетинаються» з контрольованими опраціями в частині обґрунтування договірної ціни

Блок 3. Принцип «витягнутої руки»

 • Суть метода «витягнутої руки»
 • Аналіз зіставності операцій. Які критерії необхідно враховувати
 • «Коригування» умов договору для визнання операції зіставними
 • Які документи складати підприємству для підтвердження зіставності/не зіставності операцій

Блок 4. Вибір метода встановлення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Аналіз кожного метода, передбаченого ПКУ:

 • метод порівняльної неконтрольованої ціни
 • метод ціни перепродажу
 • метод “витрати плюс”
 • метод чистого прибутку
 • метод розподілення прибутку
 • Метод порівняльної неконтрольованої ціни. Чи можна його вважати найбільш пріоритетним по відношенню до інших методів (з урахуванням останніх змін ПКУ). Суть аналізу, опис процедури, що здійснюється підприємством
 • Використання джерел інформації. Відсутність офіційних джерел. Чим та як підтвердити «пошук» співставних цін
 • Обґрунтування використання того чи іншого метода при здійсненні різних господарських операцій (продаж товарів, відсотки нерезидентам, роялті, оренда і т.д.)
 • Розрахунок діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення. Числовий приклад розрахунку.

Блок 5. Підготовка та надання інформації щодо трансфертного ціноутворення

 • Перелік інформації, що її обов’язково треба надати.
 • Аналіз останніх змін податкового законодавства в частині обґрунтування операції як такої, що має ділову мету. Як в різних ситуаціях можливо довести наявність ділової мети
 • Кому, куди, в які терміни подається документація
 • Необхідність зберігання документації
 • Штрафні санкції за ненадання документації по ТЦУ

Блок 6. Складання звітності з трансфертного ціноутворення, податкові наслідки

 • Аналіз порядку складання звіту по ТЦУ. Можливі складнощі та неврегульовані ситуації.
 • Терміни подання звіту, штрафні санкції за ненадання звіту
 • Які документи необхідно мати при складанні звітності
 • Документи, що можуть бути затребувані контролюючими органами при перевірці звіту
 • Наслідки відхилення «трансфертної» ціни від договірних цін:
 • Корегування показників декларації з податку на прибуток у зв’язку із застосуванням трансфертних цін. В яких випадках та в які терміни відбувається самостійне коригування, заповнення додатка ТЦ до декларації
 • Визнання «розрахункових» дивідендів (зміни 2021 року) на суму відхилення договірної ціни від ціни, визначеної за правилами «витягнутої руки». Оподаткування податком на репатріацію із застосуванням «підвищувального» коефіцієнта

Блок 7. Податковий контроль і перевірка Звіту про контрольовані операції

 • Як відбувається контроль за ТЦУ
 • Моніторинг та опитування платників податку
 • Підстави для перевірки ТЦУ

 

 

Реєстрація на сайті WWW.CKONSULT.COM.UA

або за тел. (050) 412-22-78, (096) 404-49-31

Замовити послугу:
Зареєструватися на семінар: 

on-line

Написати нам листа: 

 centrkonsult@gmail.com

 

Зателефонувати: 

(050) 412-22-78, (096) 404-49-31